Být či nebýt členem ČeMBA?

Naše současná možnost přístupu do krajiny je v rámci Evropy opravdu unikátní. Važme si toho, ale i pro to sami něco opravdu dělejme, aby tomu tak zůstalo i do budoucna. Nikoho jiného než ČeMBA bikeři pro ochranu tohoto našeho základního a zásadního práva přístupu do krajiny nemají.

Počty terénních cyklistů každým rokem stoupají a korona karanténa do lesů přivedla ještě významně více návštěvníků, a to jak pěších, tak i těch na kole. Trend je tedy jasný, v přírodě nás všech už bude navždy spíše více než méně. My naší činností v ČeMBA tomu také samozřejmě napomáháme. Ale bikeři, se svým zodpovědným přístupem k přírodě, do ní samozřejmě neodmyslitelně patří.

Pokud sdílíš naše vize a cíle, tak budeme jen rádi, když nás přímo podpoříš svým členstvím v ČeMBA. Zde se dozvíš, jak na to.

ZÁKONY A PŘEDPISY

Sledujeme návrhy i samotné novelizace zákonů, vyhlašování předpisů a vše ostatní, co by u nás mohlo zhoršit podmínky k bikování. V takovém případě se je snažíme připomínkovat a hlásíme se o zachování našich stávajících práv. Takto jsme například připomínkovali novelu Mysliveckého zákona a podařilo se nám do celého dění vtáhnout i další subjekty. Díky našemu společnému úsilí se nám podařilo případné negativní dopady novely významně eliminovat.

Pro přístup do přírody je důležitá poslední novelizace Lesního zákona, která upravuje vstup do lesa na vlastní nebezpečí.

PORADNA A STUDNICE VĚDOMOSTÍ

Kam můžete na kole a kam ne? Co je pro bikera povoleno a kdy už překračujete zákon? Odpovědi na základní právní vymezení terénní cyklistiky naleznete právě zde.

Ale vlastně ať tě ohledně trailů a terénní cyklistiky zajímá cokoliv, tak jsme určitě největší studnice vědomostí u nás a pokud i třeba něco opravdu nevíme, tak určitě víme, na koho se obrátit a kdo je ochotný poradit či sdílet zkušenosti.

PŘÍSTUP DO KRAJINY

Jsme úplně stejně zájmová skupina jako ty ostatní, s kterými se v přírodě potkáváme. My je však určitě nechceme z tohoto našeho společného přírodního prostoru dostat pryč, ale jsme spíše pro vzájemný respekt a pochopení našich potřeb. O těch ostatních zájmových skupinách uživatelů přírody a lesa především, se to myslím takto až tak říct nedá, bohužel. Lesáci se snaží vykládat povolení jízdy na kole po lesních cestách jako jízdu jen po širokých lesních cestách s tím, že snad nějakým způsobem ničíme hospodářský les, který oni nakonec stejně vytěží a paradoxně je potom při této jejich činnosti v podstatě téměř vše dovoleno, protože oni mají přeci výjimku a těžit se musí. To nám přijde jako jeden z největších paradoxů a jejich argumentace tak kulhá na obě nohy. Pěší turisté nás zase neradi vidí na turistickým značením proznačených stezkách. Nepodceňujme dlouhodobé snahy o naše vytlačení z lesa. Řešme, co je vyšší společenský zájem, co je více ku prospěchu nás všech.

STATNÍ SPRÁVA

Stali jsme se dlouhodobě respektovaným a důvěryhodným partnerem pro státní správu i samosprávu, což považujeme za jeden z našich největších úspěchů a vlastně je to i jeden z našich hlavních cílů. Terénní cyklistika dávno není jen čistě sportovní či adrenalinovou aktivitou pro pár jedinců. Samotná jízda na kole je u nás nejpopulárnější pohybovou aktivitou a do terénu se nás denně na kole vydává nespočet. O tom, že je cyklistika perspektivní i z pohledu udržitelného rozvoje cestovního ruchu, už naštěstí nemusíme přesvědčovat snad nikoho. 

PUMPTRACKY

Na pumptracích ta láska k biku začíná, alespoň dle nás tomu tak je, a to obzvláště u dětí. Ale samozřejmě i pro dospělé je pumptrack užitečný a naučí se na něm základní ovládání kola, vnímání svého těžiště, pružení v loktech a kolenou, to vše v terénu jako když najdou.

Projektujeme pumptracky, doporučujeme zhotovitele, provádíme osvětu, komunikujeme s obcemi i dalšími zájemci o jejich zhotovení. Více se dočteš zde.

TRAILFORKS

Jsme národními správci této komunitní databáze trailů. Proč ale vlastně národního správce potřebujeme? Nechceme, aby se nám to zvrtlo a dostal se nám tam každý trail či cesta kolem komína, a to ať z kvalitativního důvodu, tak především z toho legislativního. Ilegály na trailforks dle nás nepatří, také ne traily v Národních parcích, Národních přírodních rezervacích a i všude jinde, kde je jízda na biku zakázaná.

BIKE INSTRUKTOŘI

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci spolupracujeme na vzdělávání bikových instruktorů. Společně jsme vytvořili kurz Instruktor a průvodce terénní cyklistiky (IPTC), je to obdoba již zavedených vzdělávacích kurzů v zahraničí — Professional Mountain Bike Instructors Association (PMBIA) a Bike Instructor Certification Program (BICP). Zájemci se více dozvědí zde.

BIKOVÉ LOKALITY

Naší snahou je uspořádat jednou do roka osobní setkání zástupců bikeparků a trailových lokalit. Je důležité, aby táhli za jeden provaz, sdíleli svoje zkušenosti, vzájemně si poradili. Je to ku prospěchu nás všech, kdo do těchto lokalit na bike jezdíme. Rozvoji bikových lokalit pomáhá i náš projekt mtbczech.cz, na jehož bedrech leží jednotný marketing a prezentace toho nejlepšího bikování v Česku. V rámci všech aktivit s tím spojených například vychází pravidelné seriály o bikování u nás v časopise Velo nebo můžete sledovat facebookový profil s aktuálními informacemi.

STEZKA JEN PRO PĚŠÍ A LES JEN PRO ZVĚŘ?

Šíří se nám tady takový nešvar — stezka jen pro pěší. Dle nás je takové označení stezek a umístění zákazových značek pro cyklisty neoprávněné, přesto se v poslední době objevují. Namátkou je to Stezka údolím Lužnice nebo nejnověji Pěšina Karla Morávka. Jsou zájmové skupiny, které jsou oficiálně mnohem početnější nebo s delší tradicí než je ta naše. Využívají proto metody síly a snaží se nás z přírody vytlačit nebo nám alespoň ten pohyb v ní významně omezit. My jsme spíše pro vzájemné respektování se navzájem než pro podobné restriktivní zákazy, které stejně k ničemu pozitivnímu nepřispějí, viz naše Desatero terénního cyklisty.

PŘÍSPĚVKY NA ÚDRŽBU

Tohle téma bude do budoucna velkou výzvou pro celou bikovou komunitu. Bez dobrovolných příspěvků nebudou traily nebo přesněji nebudou tak kvalitní traily. Fundovaná údržba trailů je nutná a stojí opravdu nemalé peníze. Pokud chceme, aby kvalita trailů v průběhu roku kolísala co nejméně, tak je potřeba se o ně náležitě starat, a to v podstatě permanentně. Zvykněme si, že na údržbu v bikových lokalitách automaticky dobrovolně přispějeme. Protimluv? Z pohledu bikera opravdu ne a ta zhruba stovka za den za to parádní poježdění a tu zábavu, kterou nám to přináší, přeci stojí. Po bikování zkusme zajít do nějakého aquaparku, bazénu nebo i jen do sauny a to, za co tam zaplatíme, tak naše pocity z biku mají tu hodnotu vlastně nedozírnou. V tomto kontextu je ten příspěvek na údržbu opravdu v zanedbatelné hodnotě. Zkusme na to nahlížet i touto optikou. Každá koruna, kterou my přispějeme, tak se nám násobně vrátí a v dobrý pocit se přetaví.

BIKOVÁ KOMUNITA

Nedávno jsem v jedné diskuzi četl, že biková komunita neexistuje a kdo si na ni hraje, tak že je vlastně blázen či snílek. Ano, nejsme všichni stejní a i náš přístup k bikování je jistě v mnoha případech různý, ale ve výsledku nám jde o to jedno, jen s mírně jiným úhlem pohledu. Na to bychom měli myslet a pokusit se táhnout za jeden provaz, pokud to je nutné. To bikování nám za to přeci stojí, mysleme na to a nedělejme kolikrát jen zbytečně unáhlená rozhodnutí, které nás mohou v pohledu veřejnosti poškodit.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Snažíme se být se členy v kontaktu, pořádáme ČeMBA víkendy, jsme k zastižení na vybraných bikových akcích či festivalech, není problém se i cíleně potkat a probrat aktuální dění. Sem tam máme i nějakou akci či domluvíme výhodu pro členy. Pokud jsi členem ČeMBA tak první dva týdny v srpnu můžeš využít slevu od těch, kteří v tom jedou s námi, naše vize sdílí a podporují nás.

Díky za to!


Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY