Lesy České republiky, s. p. — partner ČeMBA pro rozvoj udržitelného trailbuildingu v roce 2015

Malé ohlédnutí za dosavadními úspěchy a neúspěchy v podpoře trailbuildingu.

 

První školení trailbuildingu v roce 2013

První IMBA školení trailbuildingu v ČR, potažmo ve střední Evropě, jsme pořádali v roce 2013. Když jsme viděli, jak bylo úspěšné, bylo nám jasné, že to nebude poslední akce tohoto druhu, kterou uděláme.

Velkou mírou se na úspěšnosti akce přičinila organizace IMBA, která nám v té době vyšla vstříc přijatelnou výší poplatku za vyslání dvou jejích školitelů. Za to IMBA patří náš velký dík.

Přípravy pro ročník 2014 a neúspěch

Několik měsíců po školení jsme začali s přípravami na další ročník, tedy 2014, neboť jsme věděli, že takovéto akce jsou přínosné a potřebné.

Tento pokus o zorganizování školení však nevyšel. IMBA pochopitelně nemůže takové akce dotovat opakovaně a proto jsme byli nuceni navýšit cenu účastnického poplatku. Dle očekávání se však ukázalo, že vyšší poplatek za účast je pro nás bikery neúnosný, zvlášť, když spoustu z nás jsou nadšenci a podobné akce si hradí z vlastní kapsy.

Bohužel jsme tehdy podcenili čas nutný k vyjednávání o partnerství (což je způsobeno tím, že všichni z nás jsou dobrovolníci a tudíž množství času, který můžeme do těchto akcí investovat, je omezený) a žádného partnera se nám v roce 2014 nepodařilo získat. Začali jsme tedy od znova s odhodláním v roce 2015 školení uspořádat a partnera sehnat.

Oslovování partnerů a ponaučení

Na začátku roku 2015 jsme měli připravený prezentační dokument a vytipovaných 50 firem, které jsme chtěli do spolupráce na školení přizvat. Začali jsme potenciální partnery oslovovat, avšak narazili jsme na poměrně tlustou zeď.

Pochvaly za naši činnost nás vždy zahřály u srdce, avšak finance potřebné na zorganizování školení nebyl žádný subjekt ochoten poskytnout v potřebé výši.

Znovu jsme poznali, že nemasové vzdělávací akce, které přinášejí dlouhodobé výsledky namísto okamžitého zviditelnění, nejsou pro drtivou většinu firem marketingově zajímavé. Čest výjimkám, které již nějaký jiný mountainbikový projekt nebo lokalitu podporují, za ty jsme velmi rádi.

Nalezení partnera

Na konci roku 2014 jsme taktéž jednali o možné podpoře se společností Lesy České republiky, s.p. V souvislosti s oslovováním firem jsme tedy rovněž vypracovali žádost o reklamní spolupráci, která byla doručena na ředitelství Lesy ČR a řádně posouzena komisí.

Na začátku srpna 2015 nám pak po měsících vynaložených snah a týdnech netrpělivého čekání dorazila radostná zpráva. Lesy ČR se rozhodly náš projekt rozvoje udržitelného trailbuildingu podpořit a poskytnout nám plnou výši požadované finanční podpory ve výši 110 000 Kč.

Jelikož se školení mělo uskutečnit za necelý měsíc, začal organizační kolotoč. Zpětným hodnocením se mi (Sandra Tejnecká — ST) zdá neuvěřitelné, kolik jsme toho za necelé čtyři týdny stihli.

Přínos partnerství se společností Lesy České republiky, s.p.

Celý průběh uzavřené spolupráce se společností Lesy České republiky je pro nás důležitý ještě z jednoho pohledu, než jen získané finanční podpory.

Já osobně (ST) toto považuji za důležitý mezník v naší další činnosti, resp. v tom, že nás takto důležité organizace, jakou Lesy ČR pro nás bikery jistě jsou, po několika letech peripetií opět vnímají jako relevantního, důvěryhodného a rovnocenného partnera. Věřím, že nám to pomůže i do budoucna ve zvyšování povědomí o naší činnosti jako o odborně vedené práci a že tak nadále budeme schopni naši činnost profesionalizovat. A to ku prospěchu všech zainteresovaných subjektů, nás bikery nevyjímaje.

Shrnutí

Lesy České republiky se staly naším partnerem pro rozvoj udržitelného trailbuildingu v roce 2015. Součástí této spolupráce byla realizace tří akcí:

  • legislativního semináře ke stavbě stezek pro MTB v ČR, vedeného Romanem Kalabusem, jednou z nejdůležitějších osob MTB na Valašsku a osoby velmi profesně zkušené v legislativě stavbu stezek doprovazející;
  • workshop světoznámého trailbuildera Toma Pro, jedné z nejvýraznějších osobností kanadského Whistleru — nejúspěšnějšího bikeparku na světě a spoluzakladatele společnosti Gravity Logic;
  • školení trasování stezek pro MTB pod vedením IMBA, celosvětově uznávané a mezinárodně působící organizace na poli bike advocacie

Akce proběhly 10.—13. září 2015 v krásné lokalitě Trutnov Trails. Tato lokalita si naši podporu jednoznačně zaslouží. Předpovídáme jí dynamický rozvoj v blízké budoucnosti především díky zapáleným místním stavitelům pod vedením Honzy Rejla a proto pro nás bylo důležité těmito akcemi lokalitu podpořit a jsme rádi, že se to povedlo.

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY