Členství v České Mountainbikové Asociaci

Jednotliv0 4lenstv9

QR Platba 290,- Kč za jednotlivce

rodinne clenstvi

QR Platba 500,- Kč za rodinné členství

Chceš být členem spolku a přímo tak ovlivňovat jeho chod? Je potřeba být jeho členem.

 • VYPLŇ PŘIHÁŠKU ZDE 
 • Spolu s vyplněním přihlášky je třeba zaplatit roční členský poplatek ve výši 290 Kč.
 • V případě rodinného členství je výše členského poplatku 500 Kč (manželé, partneři ve společné domácnosti - např. dva dospělí + junioři 15—21 let)
 • Zašli částku odpovídající danému členskému příspěvku (290 Kč nebo 500 Kč) na bankovní účet občanského sdružení ČeMBA, č.ú.: 2400117717/2010 (FIO banka). Variabilní symbol je ve tvaru RRRRMMDD (RRRR je rok narození, MM je měsíc narození a DD je den narození, např. 19920528, což znamená den narození 28.5.1992).
 • Do poznámky je dobré uvádět e-mail člena kvůli ještě lepší identifikaci platby.
 • Členství ve sdružení vzniká až zaplacením členského příspěvku.
 • Členy sdružení se nemohou stát osoby mladší 15 let.
 • PŘIHLÁŠKA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY (firmy, kluby, obchody, spolky, apod.)
 • Spolu s vyplněním přihlášky je třeba zaplatit roční členský poplatek ve výši 900 Kč na bankovní účet občanského sdružení ČeMBA, č.ú.: 2400117717/2010 (FIO banka).
 • Variabilní symbol je IČO.
 • Členství ve sdružení vzniká až zaplacením členského příspěvku.

Co přináší členství za povinnosti

 • Členství v ČeMBA kromě zaplacení ročního členského poplatku nepřináší žádné povinnosti nebo starosti.
 • Pokud nám však chcete pomáhat a zapojit se aktivně do chodu organizace, velmi to přivítáme. Uveďte tuto skutečnost v přihláškovém dotazníku spolu s oblastí, kde můžete pomoci.
 • Málokdo z nás může být významným sponzorem a věnovat ČeMBě velký obnos, ale každý máme známé nebo příbuzné, kteří se mohou stát členy a členský příspěvek je pro ně přijatelnou cenou za pocit, že podpořili něco užitečného, a že existuje někdo, kdo se bude prát za to, aby měli bikeři kde jezdit.
 • Pracujme na tom všichni. Pokusme se všichni získat další členy!

Proč se stát členem

 • Bez široké členské základny a individuální členské podpory nebude mít ČeMBA silný mandát pro rozvoj a podporu terénní cyklistiky v České republice. Vy jste ČeMBA a ČeMBA je sdružení vás, bajkerů. Organizaci chránící naše společné zájmy potřebujeme víc, než jsme dnes schopni vůbec domyslet, její význam bude v budoucnu významně růst, to je jisté. Jste to nejcennější, co ČeMBA má. Každého člena si velmi vážíme!
 • Finanční prostředky získané z členských příspěvků jsou zejména v současné situaci důležitým zdrojem pro fungování organizace a naplňování jejích cílů. Také každá podpora nad rámec základního členského příspěvku nám velmi pomáhá a může rozhodnout o zachování a míře činnosti v nadcházejícím roce.

Členský příspěvek

Členský příspěvek se platí na kalendářní rok a jeho výše byla na členské schůzi stanovena v této výši:

 • Základní členství (jednotlivci): 290 Kč
 • Rodinné členství (např. dva dospělí + dva junioři 15—21 let, manželé, partneři ve společné domácnosti): 500 Kč
 • Právnické osoby (kluby, organizace, spolky apod.): 900 Kč

Výše členského příspěvku nemá žádný vliv na práva nebo povinnosti vyplývající ze členství. Lhůta pro zaplacení nového příspěvku nebo prodloužení členství v každém následujícím roce je 30. ledna daného roku. Členské příspěvky nejsou daňově odpočitatelnou položkou.

Nad rámec základního členského příspěvku nás můžete podpořit darem.

Aktivní činnost

Peníze jsou důležité, neméně důležitá je ale spolupráce, šíře názorů a podnětů. Jde nám o větší zapojení členů do dění. Pokud máte chuť být aktivním členem, zaškrtněte v přihlášce příslušnou volbu a nabídněte svoje schopnosti či zkušenosti ku prospěchu všech ostatních. Případně se ozvěte přímo na clenstvi@cemba.eu. Uvítáme samozřejmě jakoukoliv pomoc, a to i od nečlenů ČeMBA. Děkujeme!

Přihláška do ČeMBA pro jednotlivce a rodiny

Přihláška do ČeMBA pro jednotlivce a rodiny.

 
 

Přihláška do ČeMBA pro právnické osoby

Přihláška do ČeMBA pro právnické osoby (kluby, organizace, spolky, prodejny, apod.).

 
 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY