IMBA Europe Summit 2015

Od 17. do 20. dubna proběhl ve Francouzském Ramatuelle sjezd IMBA EU. Zástupce ČeMBA, jedné z členských organizací, ve Francii nechyběl. V rámci programu byla celá řada přednášek. Některé měly za následek zajímavé a přínosné diskuse účastníků.

 

Sobotní blok přednášek otevřel Alex Maclennan ze severu Anglie, který představil dva rozdílné příklady, jak staví MTB traily. V Kielder Water and Forest Park budují za maximálního využití dobrovolníků, které motivují hesly jako: „Když jsi biker, proč nejsi Trailbuilder dobrovolník?“.

Druhý projekt v Hamsterley je specifický vysokou hustotou zalidnění, kde místní traily sdílí jak bikeři, tak pěší a jezdci na koních. Z páteřních trailů zde vybudovali odbočky na relaxační zóny pro děti a pěší. Tak odklonili zvýšení provoz chodců do jiných, bezpečnějších částí, kde nedochází ke konfliktním situacím s bikery a koňaři.

Další z přednášek otevřela téma instruktorů jízdy na horském kole a průvodců v lokalitách. Dříve se jednalo o dva různé obory, které se v dnešní době více prolínají do jedné profese. Díky zmapovanosti lokalit a místních trailů, GPS mapových podkladů, již není takový zájem o průvodcovství. O to je větší zájem o zdokonalování techniky ježdění samotných jezdců. Tedy pomalu ale jistě se z průvodců stávají instruktoři.  Ve Francii se podařilo instruktorům vytvořit velmi silnou unii MCF, která jim usnadňuje vyjednávání s partnery a zajišťuje vysokou kvalitu služeb pro zákazníky. MCF v tuto chvíli sdružuje 800 instruktorů, kteří vydělají 30 milionů Eur ročně. Unie má tři stálé zaměstnance, jejichž náplní je pomoc instruktorům a marketingová propagace služeb. Existence unie je důležitá i pro vyjednání bezproblémového průvodcovství napříč Evropou.

Prymož Gams ze Slovinska představil první výsledky měření vlivu horských kol na okolní vegetaci, hloubku trailu a biodiversitu. Dobrou zprávou je, že jízda na kole se v začátcích výzkumu jeví jako naprosto minimální na zásah do přírody, zejména oproti dalším zásahům, jako je třeba těžba dříví.

Vášnivou debatu vyvolal příspěvek zástupce firmy Bosch, která vyvíjí pohony elektrokol pro většinu výrobců kol. V současné době vyvstává problém s úpravou elektrokol za účelem zvýšit jejich výkon. Dle legislativy elektrokola spadají do kategorie cyklistická kola, ne motocykly, což zvyšuje pravděpodobnost krizových situací, kdy se elektrokola budou v určitých prostředích pohybovat rychleji, než běžný cyklista. To může mít za následek zvýšený počet konfliktních situací s dalšími účastníky, pěšími či koňaři. Je třeba, aby se IMBA EU a národní organizace připravili na a řešení konfliktních situací, které vzniknou.

Mark Torsius z IMBA EU představil průběžné výsledky ankety, které se můžete účastnit i vy ZDE. Anketa sbírá data, která pomohou s určením budoucího směřování horské cyklistiky. Dle průběžných výsledků je zřejmé, že čím dál tím více bikerů dává přednost obtížnějším terénům.

Nedělní program začal uzavřeným zasedáním členských organizací, ve kterém byli představeny výsledky hospodaření za loňský rok a rozpočet na rok letošní. Dále také plnění činnosti za rok 2014 a plán pro rok 2015.

Za nové členy IMBA EU byly zvoleny dvě národní organizace. Polská nadace PoMBA, která je ve své domovině aktivní již velmi dlouho. Jako druhá pak portugalská organizace ATBV, která doposud působí lokálně v rámci regionu, ale mají ambice působit celonárodně.

Funkci presidenta IMBA EU obhájil Harold Veldkamp z Nizozemí. Jako nový, čtvrtý člen výkonného výboru, byl zvolen Thomas Larsen Schmidt. Vystudovaný archeolog má dlouhodobé zkušenosti s využíváním krajiny pro rekreační účely v rámci jeho domoviny, Dánska.

Velice zajímavou přednášku měli švýcarští developeři Allegra Tourismus, ve které se podělili o to, jak navazovat silná partnerství mezi veřejnými a soukromími organizacemi.

Půvabná švédská blondýnka představila svůj projekt She Rides, který má již tisíce členek a na horské kolo přivádí další a další ženy. V budoucí době chystá expanzi napříč Evropou a tak se s dívkami a dámami v dresech She Rides setkáme třeba i v českých lesích.

Dozvěděli jsme se o fungujícím programu pro žáky italských základních škol, kde se děti učí nejenom jízdě na horském kole. Tomáš Kvasnička měl proslov o jeho singltrecích pro chudé děti a francouzská MBF nás seznámila s jejich programem pro dobrovolníky.

Velký dík patří pořadatelům sjezdu – francouzské nadaci Mountain Bikers Foundation, která odvedla obrovský kus práce a zajistila perfektní podmínky v krásném prostředí jižní Francie. Samotné setkání a diskuse nad otevřenými tématy byli velice pozitivní a přínosné. Ukazuje se jako velmi důležité sdílet informace a zkušenosti o MTB problematice. Věříme, že IMBA EU se v blízké době stane velice silnou organizací a bude schopná podpořit projekty a spolupráci napříč celou Evropou.

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY