Desatero terénního cyklisty

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

Respektujme se navzájem

1. Respektuj zákony, které se nás, bikerů, týkají

Možnosti bikování jsou u nás, v rámci Evropy, opravdu unikátní. Snažme se, aby tomu tak zůstalo i do budoucna.

2. Jezdi pouze po povolených cestách

Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.

3. Nezanechávej po sobě stopy a ani nevytvářej nové

Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co sis do lesa přivezl, také z něj odvez.

4. Neprováděj úpravy trailu/pěšiny/cesty

Mysli na to, že v lese jsou terénní úpravy bez svolení vlastníka zakázané.

5. Ovládej své kolo

Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

6. Dávej přednost ostatním

Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal, a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.

7. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku

Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

8. Jednej s rozmyslem

Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

9. Les není virtuální realita ani závodní trať

Moderní aplikace pro sdílení výkonu a tras používej s rozumem. V lese nejsme sami a lesní cesta není uzavřená závodní trať.

10. Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem bikingu

Poslední, zlaté a vlastně nejdůležitější pravidlo.

Respektujme se navzájem


Desatero ke stažení / PDF / PNG 


 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY