Vzdělávání instruktorů MTB

Instruktor a průvodce terénní cyklistiky (IPTC)

Kurzy „Instruktor a průvodce terénní cyklistiky“ (IPTC) mají za sebou druhou sezónu, řadu dalších vyškolených instruktorů, novinek a pozitivních změn. Vzdělávací systém vznikl proto, aby odpovídal na potřebu bike parků a trail center zajistit kvalifikované instruktory pro bike školy a kempy, jejichž popularita neustále roste.

Komerční výuka technického ježdění na MTB klade na profesionály specifické nároky. Na začátečnické úrovni instruktor bikerovi nebo bikerce otevírá cestu k jezdeckému progresu. Hned od počátku jim pomáhá zlepšit techniku tak, aby si nevytvořili neefektivní návyky. Pokročilejší bikeři se pod vedením instruktora učí jezdit plynuleji a rychleji na náročnějších trailech. S velmi pokročilými jezdci a jezdkyněmi instruktor pracuje na vybroušení techniky konkrétních prvků na expertní úroveň.

Je třeba zajistit vysokou kvalitu a odbornost nabízených služeb tak, aby bylo o klienta co nejlépe a nejodborněji postaráno. Licenční kurzy IPTC jsou zaštítěny Univerzitou Palackého v Olomouci a jejími pedagogickými pracovníky, odbornými konzultanty a zkušenými jezdci. Nemalou výhodou vzdělávacího systému IPTC je živý kontakt s trail centry, bikeparky a s organizací ČeMBA. Díky této kombinaci je možné pružně reagovat na potřeby zájemců o kempy, je možné vychovávat kvalitní instruktory a pro bike parky a trail centra to znamená možnost nabízení kvalitních služeb podložené odborným vzděláním.

Často na povrch vyplouvá otázka, jaký je vlastně rozdíl mezi trenérem a instruktorem. Tyto dvě role jdou ve výkonnostním sportu sice ruku v ruce, ale nesmí být zaměňovány. Hlavní prioritou trenéra je pomoci sportovci dosáhnout maximálního výkonu. K tomu vybírá z široké palety prostředků od tréninku vytrvalostní či maximální síly přes regeneraci až po mentální trénink a jeho působení se odehrává na ploše měsíců a roků. Očekávání od instruktora MTB jsou především zaměření se na technickou stránku jízdy, zvýšení rychlosti, plynulosti a bezpečnosti. Je však důležité si uvědomit, že pro komplexní vývoj bikera jsou obě tyto složky nepostradatelné. Bez dobré techniky je vám skvělá fyzická kondice k ničemu a obráceně. Nehledě na to, že čím lepší budete jezdci (po technické stránce), tím je pro vás jízda bezpečnější a riziko zranění je menší.

Základem instruktorské práce je, že jezdecký progres je pro drtivou většinu bikerů prostředkem k flow a neklesající zábavě. Parkům a trail centrům se tím zvyšuje pravděpodobnost, že se klienti — dospělí i děti — vracejí. S novou úrovní dovedností dostává každá sekce trailu nebo překážka nový rozměr a ježdění se neomrzí.

 

STRUKTURA VZDĚLÁNÍ IPTC

Aktuálně je systém rozdělen do několika na sebe navazujících úrovní, které jsou určené pro různou skupinu zájemců a jejichž obsahová stránka se liší dle potřeb instruktorů. Celá vzdělávací soustava startuje základním kurzem D, následuje rozšiřující kurz C, na který bude v roce 2020 navazovat kurz B. K těmto kurzům bude připraveno několik doplňujících specializačních bloků a bude k dispozici tzv. update kurz, který bude absolventům kurzů pomáhat v dalším vzdělávání, opakování a rozšiřování si svých obzorů. Dosažený stupeň instruktorského vzdělání měl mít podle místních pravidel bikových škol odraz ve finančním ohodnocení. Čím vyšší kvalifikace, tím větší je i ohodnocení, s ohledem na rostoucí samostatnost a zodpovědnost.

KURZ D — jedná se o základní instruktorský kurz zaměřený na osvojení výukového konceptu IPTC. Absolventy připraví na výuku základních dovedností MTB. Z klíčových dovedností se kurz věnuje pozici a rovnováze, kontrole rychlosti, základnímu čtení terénu a zatáčení. U zkoušku je kladen důraz na metodický výstup. Ten doplňují technická ukázka a test znalostí.

Držitelé Bike licence IPTC-D jsou způsobilí pracovat jako instruktoři na pumptracích, dále pod odbornou supervizí ve skills centrech a na vybraných MTB trailech specificky určených a vhodných pro začátečníky. U licence D je důležitá povinnost instruktora řídit se při výběru místa pro výuku pokyny garanta školy a vyučovat v mezích získané doložitelné kvalifikace.

U pedagogů a pracovníků volnočasových center se vzhledem k boomu pumptracků předpokládá velká poptávka po licenci této úrovně.

KURZ C — kurz je určen pro úspěšné absolventy kurzu D. Vedle základních čtyř klíčových dovedností se výcvik zaměřuje na práci s tlakem a načasování. Účastníci se zde věnují technicky náročnějším prvkům, převládá jízda na trailu a nároky na účastníky a jejich dovednosti jsou vyšší. Portfolio technických prvků se rozšiřuje o metodiku základních skoků, dropů, bunny hopu, wheelie a manuálu. Výstupem z kurzu jsou opět metodický výstup a test znalostí, mnohem větší důraz je už ale kladen na ukázku technických dovedností. Úspěšný absolvent IPTC-C samozřejmě výborně ovládá výuku začátečníků. Především ale pod jeho vedením mohou středně a více pokročilí klienti efektivně směřovat k dosažení vyšší plynulosti a rychlosti jízdy na technických i flow trailech střední až vyšší obtížnosti. Umí také pracovat s náročnějšími prvky skills center a pomoci klientům zrychlit a zefektivnit jízdu na pumptracku.

Držitelé Bike licence IPTC-C jsou způsobilí pracovat jako plnohodnotní instruktoři bikových škol v bike parcích a trail centrech. Jsou vyškoleni na základě vlastního odborného úsudku samostatně volit pro efektivní výuku vhodný prostor a terén.

Licence IPTC-D a C se nevztahuje na vázané živnosti v oblasti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb uvedených v Živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. Proto musí být instruktorská činnost absolventů kurzu D a C zaštítěna oprávněným a odborně pro výuku MTB kvalifikovaným zástupcem!

Update kurz — kromě kurzů úrovně C se připravuje pro rok 2020 Update kurz pro úspěšné absolventy, kteří se chtějí seznámit s novinkami či si chtějí zopakovat či prohloubit své znalosti. Dále je kurz určen pro čekatele, kteří se připravují na opravné zkoušky z kurzů C.

Specializované kempy — hlavní strukturu systému IPTC doplňují tři dvoudenní specializované kempy zaměřené na skoky, technické traily, a na dětskou výuku. Nejsou sice zakončeny zkouškou, ale jejich náplň bude natolik zajímavá, že pro bikery, kteří se chtějí učení věnovat, se jejich absolvování doporučuje. Zároveň jsou tyto kempy podmiňující pro přihlášení do kurzu IPTC-B.

KURZ B — absolvování tohoto stupně naplňuje platnou legislativu pro vázanou živnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb uvedených v Živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb.

Absolvent je po úspěšném zvládnutí celkem 150 hodin vzdělávání kvalifikován k řízení bikové školy a může fungovat v podnikatelské sféře nezávisle na jiných institucích.

Po jezdecké a technické stránce je instruktor s licencí B připraven s velmi pokročilými jezdci a jezdkyněmi pracovat na vybroušení techniky konkrétních prvků na expertní úroveň. Je schopen trénovat plynulou a dynamickou jízdu na náročných trailech a běžných DH tratích. Demonstruje fyzickou kondici a výkonnost při jízdě v terénu na úrovni odpovídající možné práci s výkonnostně zaměřenými jezdci. Má odpovídající znalosti v oblasti sportovního tréninku a výkonnostní podoby MTB. Má odpovídající znalosti v oblasti sportovního tréninku a výkonnostní formy MTB. Jeho působení se vedle samotných klientů může týkat instruktorů v týmu bikové školy. Ty je připraven vést a koučovat v jejich jezdeckém i instruktorském rozvoji. Rozumí základům ekonomiky a logistiky trail center, bike parků a především bikových škol. Ovládá odpovídající postupy řízení rizik a zná příslušnou legislativu bike parků, trail center a bikových škol.

PMBI kurz v ČR —v nadcházející sezóně se podařilo zařadit do programu našich kurzů rovněž kurz PMBI — Profesional Mountain Bike Instruktor, což ČR řadí po bok Kanady, USA, Chille, Nového Zélandu, Austrálie, Velké Británie, Švédska, Švýcarska a Portugalska. První dva kurzy PMBIA-Level 1 budou probíhat na Rychlebských stezkách a účastníky jimi povedou instruktorská esa z kanadského Whistleru. Kurz bude třídenní a výuka bude probíhat v angličtině.

Další informace, veškeré novinky a hlavně termíny kurzů a registrace na ně naleznete na webových stránkách www.bikelicence.cz.

Text: Kamil Tatarkovič a Luděk Šebek
Foto: Roman Mojzyszek

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

ROZHOVOR s Lubošem Sušilou, absolventem kurzu D

Proč ses vzdělávání IPTC účastnil a jakou úroveň kurzu jsi absolvoval?
Ve volném čase se věnuji bikovému průvodcování v Bikeresortu Valašsko a v Beskydech, nejvíc mě baví technické věci a někdy je potřeba klientům pomoct se zvládáním některých úseků. I přesto, že se o techniku jízdy zajímám a přemýšlím o ní, o tom jak konkrétní prvky předvést a vysvětlit, chtěl jsem si svá zjištění a „metody“ ověřit, případně upravit, ale stejně důležitým motivem bylo mít tuto činnost podloženou nějakou kvalifikací. Jak jsem zjistil, že tato možnost existuje na kurz jsem se přihlásil absolvoval jej. Absolvoval jsem kurz základní úrovně D.

Jak bys zhodnotil samotný průběh kurzu?
Kurz byl velice dobře strukturovaný, obsahoval důležité prvky, ty byly jednoduše, ale dobře vysvětleny i předvedeny, navíc byl dostatek času na jejich trénink. Jednotlivé části na sebe navazovaly a v podstatě neobsahovaly žádné zbytečnosti. Cennou zkušeností bylo byla také možnost si vyzkoušet reálnou výuku na trailu se skutečnými dětskými klienty. Nejen vzájemně mezi účastníky kurzu.

Co tě na kurzu nejvíce zaujalo?
Hodně mě zaujalo kolik obsahu se dá nacpat do tak krátkého kurzu. Tím nechci říct že by byl kurz krátký, ale spíše tím myslím, že byl velice intenzivní.

Měl si možnost získanou licenci již využít?
Zatím moc ne, spíš jen teoreticky v rámci nějakých konzultací. Doufám, že se k praxi dostanu na jaře.

Budeš v tom vzdělávání dál pokračovat a proč?
Určitě ano. Kurz samotný mě přesvědčil, že má cenu pokračovat nejen kvůli papíru, který mi umožní legálně učit a průvodcovat, ale také proto, že mi pomůže zlepšit mé vlastní ježdění.

Luboš Sušila

Text: Kamil Tatarkovič
Foto: Tereza Nátrová

Partneři a sponzoři ČEMBY