Zákony a normy

Zákony jsou většinou strohé a nudné. Jízda na kole je především zábava, ale můžete se dostat do situace, kdy Vám znalost zákona pomůže. Řídit se zákony je povinností, nezapomínejte však prosím na základní lidskou slušnost a zodpovědnost.

Lesní zákon

Zákon č. 289/95 Sb. o lesích, § 20, bod j) říká: „V lesich je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.“

Co to ale znamená?

 
 

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Výňatky ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se vztahují k terénní cyklistice

 
 

Povinné vybavení kola

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

 
 

Manuál legální terénní cyklistiky v Česku

Kam můžete na kole a kam ne? Co je pro bajkera povoleno a kdy překračujete zákon? Odpovědi na základní právní vymezení terénní cyklistiky naleznete právě zde.

 
 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Od ledna 2006 platí moderně pojatá ČSN 73 6110, která nahrazuje normu z roku 1996. V nové verzi ČSN Projektování mísních komunikací se již k cyklistům přistupuje jako k plnohodným účastníkům dopravy. Přečtěte si výtah nejdůležitejších částí normy normy.

 
 

ČSN 73 6110 Názvosloví silnic a dálnic

ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic definuje důležité pojmy účelová komunikace, cesta, stezka a pěšina.

 
 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY