O nás

 • Jsme neziskovou organizací, která sdružuje vyznavače jízdy na horských kolech všech výkonostních skupin a disciplín (dále jen terénní cyklisty).
 • Aktivně se podílíme na udržování ideálních podmínek pro tuto činnost v České republice, přičemž přinášíme prospěch široké veřejnosti.
 • Bojujeme za udržení stávajícího stavu a se sítí dobrovolníků se snažíme o to, aby jízda na horském kole i nadále přinášela radost široké skupině uživatelů cest a stezek.
 • Naše činnost je založena na kvalifikovaném a odborném přístupu a klade důraz na zodpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem i majetku.

Vize:

Chceme být silnou a respektovanou oborovou organizací, sdružující a zastupující terénní cyklisty, která dokáže efektivně hájit jejich práva a zájmy a přinášet lepší podmínky pro terénní cyklistiku v České republice.

Cíle a činnosti:

 • významné rozšíření členské základny, větší zapojení aktivních členů do dění
 • biková advokacie, lobbing za zájmy terénních cyklistů, jednání se státní správou a dalšími subjekty
 • aktivní vystupování proti možnému zhoršování podmínek pro terénní cyklisty, ochrana práva přístupu na stávající síť cest a stezek
 • mapování tras pro terénní cyklistiku a jejich proznačení
 • podpora projektů, které mají příznivý dopad na případné zlepšení podmínek pro terénní cyklistiku
 • snaha o změnu vnímání pohybu terénních cyklistů v přírodě, a to jak v krajině bez stupně ochrany, tak v některých chráněných oblastech
 • rovnocenné právo terénních cyklistů na rekreační využití krajiny

Historie

ČeMBA vznikla v roce 2007 v důsledku potřeby subjektu, který by mohl jednat se státem, samosprávou, ochranou přírody, lesníky a dalšími institucemi při řešení problematiky terénní cyklistiky a vytváření podmínek pro ni.

V následujících letech se ČeMBA podařilo získat renomé u státní správy a laické veřejnosti a rozjet několik významných projektů (Lesní stezky, Bajková školka, Singltrek pod Smrkem atd.).

Během roku 2010 bohužel došlo z několika důvodů, ať již to byly některé aktivity bývalého vedení ČeMBA, nebo neshody s oponenty sdružení, k jistému zdiskreditování asociace, a došlo k výraznému poklesu jejího kreditu, odstoupení některých partnerů a aktivnímu vystoupení části členské základny proti těmto činnostem. Situace vyústila v pokus o likvidaci sdružení ze strany bývalého vedení. Členská základna se však tomuto jednání postavila a zvolila nové vedení, které se snaží navázat na dosavadní činnost ČeMBA a upevnit její důvěryhodnost u veřejnosti a partnerů.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY