Reakce ČeMBA na Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Jako reakci na Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, posíláme dnes na Ministerstvo zemědělství tento dopis:

 

Vážený pane ministře,

rád bych zareagoval na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

ČeMBA, z.s. (Česká Mountainbiková Asociace) je nezávislý, neziskový spolek sdružující terénní cyklisty všech výkonnostních skupin a jako takový se snaží aktivně podílet na vytváření lepších podmínek pro terénní cyklistiky v České republice.

Ve Vámi zaslaném návrhu zákona do mezirezortního řízení nesouhlasíme s navrženým zněním § 9, odst. 3., 4., 5., 6. a § 63, odst. 5, bod b).

Vámi navržené znění preferuje pouze jednu skupinu uživatelů, co se počtu týká, tak určitě tu minoritní. Dle našeho mínění není možné takto účelově omezit volný vstup do krajiny.

V reakci na navržené znění zákona Vás prosím o odpovědi na mé otázky:

  1. Proč je tak potřebné, aby opatření obecné povahy začalo platit okamžitě a až následně by bylo možné se proti němu odvolat? Doba rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů přeci není věc nahodilá a nejde o žádnou přírodní katastrofu, že by to nesneslo žádného odkladu a bylo to nutné vyhlásit s okamžitou platností. Spolu s tím, aby bylo nutné při jeho porušování uplatňovat takovou výši sankcí, jak je navrženo.
  2. Bude orgán státní správy myslivosti o odůvodněných námitkách osob, jejichž práva mohla být opatřením obecné povahy dotčena, rovněž rozhodovat neprodleně? Pokud ne, tak v jaké lhůtě to přesně bude?
  3. Je až tak potřebné, aby omezení či zákaz vstupu do honitby mohlo být významným zásahem do práva volného vstupu do krajiny či do lesa uvedených v § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích? Nemělo by spíš být toto právo volného vstupu do krajiny či do lesa nadřazeno zájmům významně minoritní skupiny uživatelů/myslivcům?
  4. Proč je nutné zvyšovat pokutu za přestupek pro fyzické osoby z 10 000 Kč na 30 000 Kč, při opakovaném porušení v průběhu jednoho roku až do výše dvojnásobku?
  5. Kolik bylo uloženo pokut fyzickým osobám za porušení stávajícího §9, odst. 3 a v jaké výši?

Děkuji za Vaši reakci.
Václav Volráb
Předseda ČeMBA

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY