Členská schůze ČeMBA, z.s. 2015

V sobotu 28. listopadu se v Praze uskutečnila řádná členská schůze ČeMBA, z.s. Co se na schůzi projednávalo? Přinášíme Vám stručné shrnutí.

 

Na schůzi se mimo jiné projednávaly tyto body:

  1. Prezentace činnosti sdružení v roce 2015
  2. Plán činnost na rok 2016
  3. Volba dvou členů do Výkonného výboru
  4. Výše členského poplatku na rok 2016
  5. Předběžná účetní zpráva za rok 2015

V letošním roce jsme měli dvě kandidátky a dva kandidáty do Výkonného výboru. Jan Cigler a Kamil Tatarkovič byli členskou schůzí zvoleni do Výkonného výboru s mandátem na 3 roky.

Tímto děkujeme Jitce Hanušové a Jiřímu Bartoňovi, kterým hlasováním mandát skončil, za jejich práci pro ČeMBA, kterou vykonávali během jejich působení ve Výkonném výboru.

Členská základna na členské schůzi odhlasovala nejen nové členy Výkonného výboru, ale také výši členského příspěvku na rok 2016, který pro běžné členy zůstává ve stejné výši (290 Kč základní členství, 500 Kč rodinné členství). Pro právnické osoby se členský příspěvek zvýšil ze 700 na 900 Kč.

Více informací si můžete přečíst v zápisu ze schůze.

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY