Pozvánka na členskou schůzi

Milí členové Čemby, blíží se Advent a ten je poslední roky spojen s členskou schůzí. Členská schůze se bude konat v sobotu 3. prosince 2016 od 11.30 v Brně, v hospodě u Dřeváka, Dřevařská 22.

 

Milí členové Čemby,
blíží se Advent a ten je poslední roky spojen s členskou schůzí.
Členská schůze se bude konat v sobotu 3. prosince 2016 od 11.30 v Brně, v hospodě u Dřeváka, Dřevařská 22.

„Členskou schůzi většina členů bere pouze jako čistě formální záležitost, což je ovšem škoda. Ano musíme se jednou za rok takto potkat, musíme vždy zvolit členy Výkonného výboru nebo Předsedu a Revizora na další funkční období, ale také je to dobrá příležitost k tomu, abychom se potkali a řekli si, co jsme za uplynulý rok dokázali či v čem jsme měli rezervy.

Také nastavíme směr činnosti sdružení pro další rok(y). Základ je samozřejmě jasný a daný, jde nám o ještě lepší bikování u nás, o tom žádná.. :-) Co to ale přesně pro každého z nás znamená? Přijď na schůzi a představ nám tam svoji vizi a ovlivni tak další chod organizace. Budu za to upravdu rád.“ — 
Václav Volráb, předseda České Mountainbikové Asociace.

 

Pozvánka na členskou schůzi České Mountainbikové Asociace, z. s.


Jménem Výkonného výboru zveme členy zapsaného spolku ČeMBA na členskou schůzi.

Datum: 3. prosince 2016, od 11:30
Místo konání: Hostinec U Dřeváka, Dřevařská 22, Brno - www.udrevaka.cz

Pořad jednání členské schůze

1. Zahájení schůze
Slovo předsedy
Volba skrutátorů
Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
Schválení programu členské schůze

2. Volba předsedy ČeMBA
Představení kandidátů
Volba předsedy ČeMBA

4. Volba revizora ČeMBA
Představení kandidátů
Volba revizora ČeMBA

5. Informace o činnosti ČeMBA
Prezentace zprávy o činnosti, včetně zprávy o účetnictví a stavu majetku
Představení plánu činnosti na rok 2017
Schválení plánu činnosti na rok 2017

6. Výše členského příspěvku
Návrh výše členských příspěvků
Schválení výše členských příspěvků

5. Diskuse

V případě, že chceš kandidovat na předsedu ČeMBA, oznam svoji kandidaturu nejpozději do 13. listopadu 2016 (dle článku 4 odstavce 9 stanov) na email vykonny.vybor@cemba.eu.
V případě, že chceš kandidovat na revizora ČeMBA, oznam svoji kandidaturu nejpozději do 13. listopadu 2016 (dle článku 4 odstavce 9 stanov) na email vykonny.vybor@cemba.eu.

Jména kandidátů budou následně zveřejněna na webu www.cemba.eu a v programu členské schůze, který bude zaslán do 20. listopadu 2016.


Členské schůze se můžete zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci (čl. 4 odst. 4. stanov sdružení).
Vzor plné moci ke stažení ZDE.

Z organizačních důvodů se, prosím, k účasti na schůzi registrujte ZDE.
Tato registrace je pouze pro hrubý odhad účasti a registrace je samozřejmě nepovinná.

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY