Zápis z členské schůze
konané 3. 12. 2016 v Brně

V sobotu 3. prosince se v Brně uskutečnila řádná členská schůze ČeMBA, z.s.
Co se na schůzi projednávalo? Přinášíme Vám stručné shrnutí.

 

 

Členská schůze mimo jiné projednala tyto body:

  1. Zahájení – Úvodní slovo předsedy občanského sdružení
  2. Volba předsedy a revizora zapsaného spolku
  3. Informace o činnosti občanského sdružení v roce 2016
  4. Představení plánu činnosti na rok 2017
  5. Členský poplatek občanského sdružení pro rok 2017
  6. Ukončení členské schůze občanského sdružení

Jediným kandidátem na předsedu sdružení byl stávajíci předseda Václav Volráb, kandidátem na revizora sdružení byl Jakub Trávníček. Oba byli zvoleni na další 3 roky.

Na členské schůzi byla odhlasována výše členského příspěvku na rok 2017, která zůstává zachována z roku 2016, tedy 290 Kč základní členství, 500 Kč rodinné členství a 900 Kč pro právnické osoby.

Více informací si můžete přečíst v zápisu ze schůze (PDF, cca 170 KB).

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY