ČeMBA sloupek / Velo 10-2019

VV

Ilegály. Mám v poslední době pocit, že snad neslyším a nečtu skoro o ničem jiném. Tohle slovo a celé to téma „běžného“ kopáčství začíná v bikovém světě hodně rezonovat. Na jedné straně máme relativně dost vybudovaných výborných trailových lokalit, alespoň u nás na Moravě a na severu Čech tomu tak je, ale zároveň je u nás i spousta ilegálů.

Co to vlastně takový ilegál je, mohl by se zeptat neznalý. Pokud děláte terénní úpravy v lese bez povolení vlastníka a dalších dotčených orgánů, tak tuhle definici hravě splňujete. Pak jsou tu takové řekněme poloilegály, to jsou terénní úpravy sice bez povolení, ale tak trochu s tichým souhlasem, a to buď přímo vlastníka, nebo správce lesa. No a i když ten souhlas není vyslovený, tak stejně musí vlastník lesa vědět i o tom úplném ilegálu, přestože má kopáč slastný pocit, jak je ten jeho trail totálně tajný. V tom si ale opravdu nedělejme iluze. To by byl majitel lesa přece špatným hospodářem, pokud by mu někdo něco dokázal v terénu vybudovat opravdu úplně tajně a bez povšimnutí. Výjimky ale samozřejmě být mohou a někdo se o ten svůj majetek opravdu nestará. Nebo jen velmi laxně, ale to jsou opravdu jen jednotlivé případy. O jaké úpravy tedy jde? Nejčastěji jsou to spíše jen drobné terénní změny či malé zásahy do stávající stezky nebo i nově vybudovaný trail, u kterého to za pár týdnů vypadá, jako by tam byl vlastně odjakživa. Tam se to řídí pořekadlem, kde není žalobce, tam není ani soudce. Málokdo se pouští do velkých dropů, lavic, dvojáků a dalších spíše bikeparkových prvků. Maximálně jen využije terén v dané lokalitě a namotá trail tak, aby využil vše již přírodou přirozeně vytvořené. Tyhle poloilegály fungují celkem dobře, dokud se o nich moc neví a slouží jen partičce bikerů kolem kopáče, případně ještě několika dalším kamarádům. Což tedy není v dnešní elektronické době situace moc udržitelná a prosby o nezveřejnění tak úplně nefungují.

Proč nebo spíše v čem je tedy problém? Můžeme my bikeři na těchto (polo)ilegálech jezdit, nebo nemůžeme? Podle mě můžeme, protože ilegál je to právě jen pro toho kopáče a jeho kamarády, kteří to vědí. Pro bikera, který na takový trail náhodou narazí, je to už jen lesní pěšina či stezka, a na ty my přece ze zákona můžeme.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-10-2019 (2 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY