Kdo nekope, tak kope proti nám?

VV

Traily se kopaly vždy, o tom žádná. I když dříve to byly spíše jen nějaké drobné úpravy, čištění od větví a spadaného bordelu, mírně se přihrábla zatáčka, aby lépe podržela, a ještě se třeba odřízla nějaká větev, od které hrozil šrám v obličeji nebo potrhaný dres. Do větších akcí se kopáči v lese pouštěli spíše výjimečně a jen na pár místech v republice, která byla v komunitě notoricky známá. Tedy tak se to jeví z dnešního pohledu, že šlo opravdu vlastně jen o nic. Je to podobné, jako když se dnes díváte na staré sjezdové závody – to se i v dnešním XC jezdí větší „prasárny“. Optika pohledu je zkrátka diametrálně jiná.

Dnešní „kopáčství ilegálů“ je úplně jiné a už to opravdu nejde přejít jen pokrčením ramen a konstatováním, že se přece kopalo vždy, a proto to k bikování odnepaměti tak nějak patří. My opravdu nejsme nekonečně veliká země s nekonečnou rozlohou lesů, do kterých lidská noha v podstatě nevkročí. Ne, s Kanadou se opravdu nesrovnávejme. Jak u nás v lesích přibylo návštěvníků všech skupin, tak stejnou křivkou vzrostl počet kopáčů. Nemyslím tím jen ty upravovače stezek, což dnes už vlastně snad ani nikdo nějak neřeší, ale opravdu kopáče a stavitele velkých skoků, za které by se nemusel stydět kdejaký bikepark. S tím ovšem ruku v ruce narůstá i počet těch, kterým majitel jejich dílo zničil, to v tom „lepším“ případě. Proč to beru jako ten „lepší“ případ? Ano, je pakárna něco postavit a druhý den to najít zničené. Podobně to ale bere ten, kdo trail rozhrabal. Ten vidí situaci naopak; včera jeho krásný les a dnes cizí bikepark. Pokud majitel lesa stavbu jen rozhrabe, může být kopáč ilegálů ještě rád, to je vlastně jen taková přijatelná remíza. Miska vah se ale významně převáží, když začnou padat trestní oznámení a následně i pokuty v nemalé výši. A to se už děje, a ve stále větší míře.

Míra trpělivosti už přetekla, ucho se utrhlo, kopání přerostlo únosnou mez a majitelé lesů ve vymáhání svých práv významně přitvrdili.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-03-2021 (0,1 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY