ČeMBA sloupek / Velo 09–2019

VV

Nejsme na tom světě sami, což platí samozřejmě i o našem životě s bikem. Mám tím na mysli náš pohyb v přírodě, ale i na cyklostezkách, silnicích i všude jinde. V poslední době to všude kolem nás dost přiostřuje. Nebo se to zdá jenom mně?

Stejně jako je tomu jinde ve světě, tak i my máme náš Kodex terénního cyklisty, kterým se snažíme přispět k ohleduplnosti a zodpovědnosti k přírodě, lidem i majetku (www.cemba.eu/kodex).

Jsou to jen základní pravidla, ale pokud bychom opravdu dodržovali jen těchto pár bodů, tak sami sobě nebudeme kazit zážitky z bikování, stejně jako ostatním nebudeme kazit ty jejich.

Je to pro každého jistě samozřejmost a není třeba o tom mluvit či psát. Nebo že by… Pojďme si je v rychlosti zopakovat.

  1. Jezdi pouze po povolených cestách aneb jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
  2. Nezanechávej stopy. Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys ji nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co jsi na výlet přivezl, také odvez.
  3. Ovládej své kolo. Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
  4. Dávej přednost ostatním. Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
  5. Buď ohleduplný. Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
  6. Jednej s rozmyslem. Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
  7. Zpomal, usměj se, pozdrav – reprezentuješ nás, bikery! Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo.

A teď si každý sáhněme do svědomí, jestli tato pravidla opravdu bezvýhradně dodržujeme. Myslím, že ne, ale snažme se o to alespoň v co největší míře. Opravdu si to bikování pak budeme užívat o to víc, protože i ostatní kolem nás budeme míjet s úsměvem a v dobré náladě. Ten úsměv je důležitý, a to oboustranně.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-09-2019 (1,5 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY