ČeMBA sloupek / Velo 07–08–2019

VV

Národní parky a CHKO, přírodní rezervace, národní přírodní rezervace a podobně – můžeme tam s kolem?

Obecně platí, že v Národních parcích můžeme jen tam, kde je to povoleno. V Chráněných krajinných oblastech (CHKO) můžeme naopak všude tam, kde to není zakázáno. Samozřejmě míněno za podmínek dodržování zákonů, viz příspěvek v minulém Velu.

Co přesně to však znamená? Než se tedy vydáte na kole do jakéhokoliv Zvláště chráněného území (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP), tak je třeba si prostudovat bližší ochranné podmínky platné pro tu kterou lokalitu. Pozor na to, opravdu má každé území svoje vlastní, ve kterých je specifikováno, co se může a co nikoliv. Nelze to tedy brát tak, že co platí jinde, tak platí všude. Plus ještě uvažte i to, že tyto bližší ochranné podmínky jsou vždy vydané jen na určité období, které tedy většinou trvá pár let, ale ne na věky. Ale nemyslete si, že je to tak snadné. Ono najít bližší ochranné podmínky neboli plán péče je prvním oříškem. Potom je třeba se v tom celkem obsáhlém textu správně zorientovat a vybrat si jen pasáže týkající se pohybu kol. Zkusme si to na příkladu tolik oblíbené Přírodní rezervace Maštale, plán péče platný na období 2013–2021, 128 stran. Co v něm o kolech najdeme:

  • každý návštěvník se v rezervaci musí chovat tak, aby nepoužíval jízdní kola na svažitých pozemcích
  • veřejnosti je pohyb a pobyt v přírodní rezervaci povolen výhradně formou pěší turistiky, a to pouze po zpevněných veřejných cestách nebo po značených turistických stezkách.

Plus se rovnou dočtete i toto:

  • některá ustanovení provozního a návštěvního řádu Přírodní rezervace Maštale již neodpovídají platným právním předpisům a obecně aktuálnímu stavu. 

Jaká je ovšem realita? Aktivitou sdružení obcí Toulovcovy Maštale vznikl v celém tomto mikroregionu u nás zcela ojedinělý systém značení cyklotras – na malé ploše je jich tu velmi hustá síť zhruba 140 km. Trasy jsou určeny pro horská a terénní kola a jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách. Takže schválený plán péče povoluje pohyb v přírodní rezervaci výhradně formou pěší turistiky a zároveň je zde vyznačeno 140 km cyklotras… Neznalost zákona přitom samozřejmě neomlouvá.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-07-08-2019 (1,5 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY