ČeMBA sloupek / Velo 05–2019

VVZnáte Desatero Jak se chovat v lese s Malým Pánem, seriál krátkých naučných filmů? Jistě vzniklo s bohulibým záměrem mířícím především na děti, se snahou je líbivou a jim blízkou formou naučit, jak se mají správně chovat v lese. Tedy jak se chovat z pohledu zadavatele, kterým jsou Lesy ČR. Jde o počin starý čtyři roky a jistě by upadl v zapomnění, pokud by se někdo nerozhodl ho v pravidel­ných intervalech „recyklovat“ a tím opakova­ně zvedat tepovku bikerům bez toho, že by se museli zvednout zpoza stolu. Nebo alespoň v mém případě se tak tomu děje.

Možná to beru až příliš osobně, ale oprav­du bikery nevidím jen jako ty „drzé zmetky, co všechno zničí“. Ještě mnohem méně se mi zamlouvá kouzlo s následným pádem a škodolibou radostí z něj. Tohle přece děti určitě učit nechceme. Nejvíce mě však dráždí sdělení, že na kole se může jezdit jen po zna­čených stezkách a cestách. To je už opravdu účelová dezinformace. Ani neberu argu­ment, že oni to tak přece nemysleli a jde jen o jistou formu nadsázky a že oni tak všechny bikery určitě nevidí. Jen zkrátka chtěli upo­zornit na nešvary, které se jim nelíbí, a tohle zvolili jako tu nejlepší a nejsrozumitelnější formu. Dle mého to neudělali úplně šťastně a podobná videa jen zbytečně rozdmýchávají vášně. Naše dlouholetá kampaň jde přesně opačným směrem a heslo „Respektujme se navzájem“ mi dává mnohem větší smysl. V lese nejsme sami, dobře to víme, tak se všichni snažme o to, abychom ten les vůbec měli a volně do něj stále mohli. Tímto směrem míří i inciativa #prosvujles bikerů z Trail-Guide nebo celoevropská akce Take Care Of Your Trails pořádaná IMBA EU. Zapojme se a dokažme tak všem ostatním uživatelům lesa, že bikeři to s přírodou myslí jen dobře.

No a jak je to tedy vlastně s tím pohybem bikerů po lese, kam můžeme a kam už ne? O tom vám napíši v příštím Velu.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

 

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-05-2019 (2,86 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY