Anketa Rok na trailu / Velo 06-2019

Z pohledu vašeho trail centra — jak nápomocná může být a jak nápomocná je tato asociace? A osobně — jste členy? Proč jste/nejste? Má podle vás význam takto organizovat bikery? Proč by se mělo co nejvíc bikerů zapojit, stát se členy, v čem tkví prospěšnost podobné organizace? Co je podle vás za dosavadním malým zájmem o členství?

Martin PÍŠA

Trail Park Klínovec

Martin Píša

ČeMBA se neoddiskutovatelně stala velmi důležitou platformou pro setkávání zástupců trail center a bikeparků z různých koutů republiky. Na této rovině vidím její úlohu jako velmi podstatnou a hlavně nezastupitelnou. Na pravidelně pořádaných setkáních lze prodiskutovat problémy a otázky, se kterými se potýká většina trail builderů a provozovatelů, vyměnit si zkušenosti a vytvářet společné projekty. Perfektní je také součinnost ČeMBA a agentury CzechTourism, když se společně starají o propagaci České republiky jako světové bikové destinace. To by žádné centrum samo o sobě nedokázalo. Kromě toho ČeMBA pracuje i na vlastních projektech a marketingových aktivitách, které mají za cíl rozšířit cyklistickou veřejnost a představit různé lokality vhodné pro ježdění na kole.

V určitých chvílích, například při jednání s vrcholnými politiky a ministerstvy, funguje ČeMBA zároveň i jako jakýsi společný mluvčí všech trail center, bikeparků a terénně-cyklistické veřejnosti. Věřím, že těchto situací bude do budoucna přibývat, a ČeMBA tak bude hrát stále významnější úlohu. Všechny tyto její role vnímám jako velmi významné a snažím se její aktivity podporovat účastí na jejích akcích. Za práci, kterou ČeMBA jako zastřešující organizace pod vedením Václava Volrába odvádí, jí patří veliké díky.

Druhou polohou, kterou ČeMBA zaujímá, je ta obrácená k cyklistické veřejnosti. Já vnímám snahu asociace zapojit do svých aktivit i veřejnost jako veskrze pozitivní záležitost. Za čím větší počet provozovatelů, trail builderů, ale i bikerů mluví, tím větší má vyjednávací sílu, když jedná v zájmu naší věci a v náš společný prospěch.

Roman KALABUS

Bike resort Valašsko

Roman Kalabus

Tahle odpověď je pro mě velmi jednoduchá a zároveň musím říct, že nejsem úplně „nepodjatý“. ČeMBA pro mě znamená mnoho. Od samého začátku trailového ježdění na Valašsku, tedy od té doby, co se tomu tak začalo nějak skoro oficiálně říkat, jsem asociaci sledoval a hned v počátcích Bike resortu Valašsko, tedy v roce 2007, jsme byli v kontaktu. Teď už jsem nějaký ten pátek členem výkonného výboru této neziskovky, která opravdu pomáhá všem, kdo chtějí něco vybudovat, poradit s problémy, které vznikají při stavbách trailů nebo při jejich provozu. ČeMBA mi pomohla při prosazování trailových aktivit na Valašsku a my ji na oplátku všude uvádíme jako partnera.

ČeMBA taky pomáhá při propagaci Česka jako země bikingu, navázala spolupráci s mnoha profesními organizacemi nebo národními institucemi. CzechTourism, Asociace horských středisek ČR, AOPK a ostatní organizace ji respektují jako oficiálního zástupce bikerů a trail center. To je hrozně důležité pro všechny, kdo se na rozvoji MTB tras a infrastruktury podílejí. Organizovat bikery je velmi složité, ale ČeMBA není ani tak o organizování bikerů. Členy jsou hlavně ti, kdo v minulosti měli zkušenost se stavbami v lesích či měli co dočinění s nějakým ohrožením pohybu v lesích, a samozřejmě lidé, kteří ví, že ta činnost má smysl. Pro areály u nás ve Valašském bikovém revíru je ČeMBA zásadní partner v rámci pomoci při prosazování nových záměrů, v neposlední řadě současné marketingové aktivity, jako je MTB Czech, systém kvality služeb cestovního ruchu u trail center nebo certifikovaná školení instruktorů jízdy a průvodců na kole, je zásadní pro rozvoj a udržitelnost stávajících i vznikajících areálů.

Kdo ČeMBA nepotřeboval, nemá zřejmě „zatím“ důvod být členem. Což je samozřejmě škoda. Věřím, že díky novým lokalitám, budovaným ČeMBA pumptrackům a podobně se členská základna bude zvětšovat, i tak si myslím, že zas tak malá není.

Jan REJL

Trutnov Trails

Otázka asociace ČeMBA a aktivního zapojení bikerů je na místě, protože pořád je povědomí bikerů o ní nedostatečné. Spousta lidí brečí nad tím, jak špatné postavení má terénní cyklistika v ČR, zejména v porovnání s „normální“ turistikou. Je to samozřejmě klasickou českou zaprděností i tím, že všechno nové se musí zaběhnout a sednout si, hodně taky záleží na tom, jak někteří reprezentují naši komunitu, ale hlavně jde o to, jak je hlas bikerů slyšet a jak jsou schopní se zorganizovat. Právě o tohle se ČeMBA v čele s Vaškem Volrábem snaží. Brzdí ji ale slabé zapojení bikerské veřejnosti, s ním spojené fi nance a celková lhostejnost bikerů u nás. Problém asi nebude ve výši členského poplatku, i když je smutné vidět borce na strojích v ceně aut, kterým je zatěžko zaplatit v trail centrech příspěvek na údržbu nebo podpořit právě Čembu. Přesto jsem optimista a vidím, že se blýská na lepší časy.

My sami jsme za Trutnov Trails členem a snažíme se přesvědčit a zapojit další jednotlivce, čímž chceme odvést zpět část pomoci, kterou nám ČeMBA a Václav se Sandrou a dalšími poskytli v samotných začátcích a pak hlavně v době vyhrocení vztahů s některými našimi odpůrci. Hodně nám pomohlo zorganizování mezinárodního školení trail builderů na našich stezkách – jak nabráním zkušeností, tak i reklamou a propojením s Lesy ČR. V poslední době je to spolupráce s agenturou CzechTourism, která může českým trail centrům zajistit zahraniční návštěvníky a následně nabídnout našim jezdcům další vylepšení podmínek.

ČeMBA stojí i za výstavbou pumptracků po celé ČR, v našem regionu je za jejím úsilím vidět jeden z nejlepších v Hostinném. Oporu v ní může ale získat i kdejaký kopáč „ilegálů“, někdo, kdo je úplně na začátku, kdo se rozhodne, že nechce kopat jen pro sebe a pár kámošů. Mohou mu zprostředkovat jednání, poradit, jak na to nejlépe jít, doporučit někoho z okolí.

Jezdit chce každý, něco pro to udělat už ale jen pár z nás. Pevně věřím, že pozice terénní cyklistiky se u nás, právě i zásluhou silné organizace a silných jedinců, bude v dalších letech víc a víc zlepšovat. Pedálu zdar.

Pavel HORNÍK

Rychlebské stezky, Lipovské stezky

Pavel Horník

To, že ČeMBA vůbec vznikla a že stále funguje, považuju za super věc. Myslím si, že ČeMBA může dělat, cokoli si vymyslíme, jen musíme taky přiložit ruku k dílu. Prostě bude taková, jak aktivní budeme my. Členem jsem téměř od začátku a jsem rád, že ČeMBA ustála svoje „převratná“ období. Je to platforma, která nám může krýt záda a může být nápomocná při nejrůznějších jednáních. Nikdo jiný, kdo by za námi stál, tady totiž není.

V minulosti nám ČeMBA významně pomohla ať už při samotném vzniku, tak i při jednáních v její „nové éře“. Když mám nějaký problém, tak prostě volám Vaškovi, předsedovi asociace. On ví, jak to třeba řeší jinde, nebo na tu věc může předem upozornit ostatní, aby se u nich nestala. Dokáže poradit po právní stránce, ale taky přemýšlí o tom, co je dobré pro bikery. Vidím asociaci jako nositele vzdělání o stavbě a údržbě stezek a také jako platformu pro výměnu zkušeností mezi trail centry a trail buildery. ČeMBA dělá spoustu věcí, ale ne všechno je viditelné veřejnosti. Čím víc členů bude mít, tím pevnější pozici si bude držet a tím lepší podmínky pro bikování u nás budou. Proto se seberte a přihlaste se!

To, že ČeMBA nemá více členů, je asi stále ještě zapříčiněno nepříjemnostmi a špatným PR z doby odchodu Tomáše Kvasničky. Renomé bylo pošramoceno a je potřeba ho napravit. Je to jako s hospodou. Udělat dobrou hospodu trvá roky, ale zkazit ji je možné během chvilky. Ty špatné věci si lidé pamatují víc než ty dobré. Taky tu není nikdo, kdo by se mohl naplno věnovat marketingu asociace. Všichni to dělají při svojí práci. Není co řešit, prostě se přihlaste!

Lukáš ČERNÝ

Bikepark Tanvaldský Špičák

Lukáš Černý

Pro mě je ČeMBA symbol bikování v přírodě po označených stezkách k tomu určených a neziskový zájmový spolek, co sdružuje vyznavače terénní cyklistiky. ČeMBA se snaží aktivně podílet na udržování podmínek pro ni a pro služby s ní spojené, bojuje za udržení jízdy na horském kole v přírodě. Její činnost klade důraz na zodpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem i majetku. Tak jako mají turisté Klub českých turistů, já jako biker mám ČeMBA. Užitečnost vidím ve směru k jednáním se státní správou a v lobbingu za zájmy terénních cyklistů.

Poprvé jsem se s asociací setkal v roce 2007. Chtěl jsem legalizovat trať v lese, a tak jsem požádal o rady, co a jak mám udělat. Drobný účinný návod, který jsem získal, mi tenkrát pomohl k úspěchu a trať v korytě bývalé bobové dráhy mohla vznikat. Měl jsem chuť se dál rozvíjet a stavět další stezky, ale narážel jsem na stálé dotazy, jestli to umím a podobně. No a psal se rok 2013 a ČeMBA zorganizovala ve spolupráci s mateřskou IMBA první školení trail builderů v ČR, na kterém jsem nemohl chybět. Školení probíhalo na Rychlebských stezkách a to prostředí a lidé okolo na mě dýchli tou začínající komunitou, byl jsem polapen a od té doby jsem členem. Po absolvování druhého školení trail builderů v roce 2015 na Trutnov Trails jsem se už cítil jako článek toho, co mě v životě nabíjí, a za pomoci všech přátel z okruhu ČeMBA se mně a mým kolegům podařilo dokončit projekt na flow traily. Ty následně v roce 2017 vznikly na Tanvaldském Špičáku a byly odrazovým můstkem pro podporu terénní cyklistiky na Tanvaldsku. No a protože je to zájmová činnost a nikomu ze členů ČeMBA není odepíráno, aby byl aktivní a pomáhal této bohulibé činnosti, tak jsem se stal nejenom členem – s celou rodinou –, ale dokonce i zástupcem výkonného výboru. Věřím, že být členem této organizace má smysl. Cíle ČeMBA nejsou nijak přehnané, potřebovala by ale širokou základnu všech nás, co milujeme jízdu na kole v terénu, což by přineslo silnější pozici pro vyjednávání s orgány činnými ve věcech týkajících se bikerských záležitostí. Každý z nás má nějakého známého, který třeba ještě o ČeMBA neslyšel, a když každý přidáme třeba jen malou informací a myšlenkou ruku k dílu, může vzniknout prospěch pro nás všechny. Přidejte se. Má to smysl.

Petr MIŠKO

Trail of Life — Bílé Karpaty

Petr Miško

Z pohledu naší lokality byla pomoc ČeMBA klíčová. Ať už to bylo poradenství, směr, uspořádání seminářů pro starosty, zástupce měst a obcí nebo legislativní stránka věci. Toho jsme si vědomi, jsme za asociaci rádi a vždy na to budeme myslet. Dovolím si říct, že pokud by nebylo lidí, kteří jsou v současné době v ČeMBA, naše lokalita by nebyla tak daleko v rozvoji, jako je teď. Jednání na úřadech, obcích ani s majiteli pozemků není jednoduché. Většinou se to neobejde bez velké trpělivosti a odhodlání a lidé v ČeMBA jsou připraveni, dokáží argumentovat, mají odborné vzdělání a umí jednat.

Ano, jsem členem ČeMBA a jsem na to hrdý, jelikož vím, že členství dává smysl nejenom lidem, kteří budují lokality pro bikery, ale i samotným bikerům. Nesmíme zapomínat na velmi důležitou věc, totiž že naštěstí žijeme ve svobodné zemi, můžeme se pohybovat svobodně, ale musíme si také uvědomit, že každý kousek země někomu patří – a dle toho se musíme i umět chovat a dodržovat pravidla. Myslet na přírodu kolem nás, na zvěř a další uživatele lesa, respektovat se navzájem a být ohleduplní. Hranice je to křehká a pokud se naruší, jen těžko se vrací věci zpět a do pořádku.

V České republice je cyklistika jedním z nejrozšířenějších sportů, ale i přesto členů ČeMBA není mnoho. Dle mého je to tím, že svobodný pohyb v přírodě se bere moc samozřejmě a automaticky, ale ono to tak není, někdo za nás musí kopat, šířit osvětu a hájit naše práva, pokud nám začne téct do bot. Zapomíná se na budoucnost, na to, že někdy se může legislativa a vhodné podmínky pro bikování změnit. V takovémto případě by se početná členská základna hodila.

 

Materiál poskytl časopis Velo

velo

 

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Martin PÍŠA
Trail Park Klínovec

Roman KALABUS
Bike resort Valašsko

Jan REJL
Trutnov Trails

Pavel HORNÍK
Rychlebské stezky, Lipovské stezky

Lukáš ČERNÝ
Bikepark Tanvaldský Špičák

Petr MIŠKO
Trail of Life — Bílé Karpaty

Partneři a sponzoři ČEMBY