Minirozhovor s předsedou ČeMBA ve Velu

Minirozhovor v rubrice Svět kol — Aktuální téma v časopisu Velo 4/2017 s Václavem Volrábem, na další tři roky znovuzvoleným předsedou České mountainbikové asociace.

 

Václave, v jaké kondici je ČeMBA na začátku roku 2017? Daří se rozšiřovat členskou základnu?

„V roce 2016 došlo k 50procentnímu nárůstu členů proti roku 2015. Pokud by se napsala jen tato věta, tak to zní skvěle, ale ono jde také o ta absolutní čísla, a tam ten pohled až tak veselý není. Ke konci roku jsme měli 300 členů. Další rozšiřování členské základny je důležitým tématem, ovšem počet členů roste adekvátně odvedené práci. Bikeři sami musí vidět a pochopit, že členství má pro ně, ale především pro celou komunitu smysl. A to už je jen na nás, abychom jim to dokázali ‚prodat‘.“

Loni jste poprvé nabídli Týden členských výhod. Jaká na něj byla odezva?

„Odezva od participujících firem byla až překvapivě dobrá. Koho jsme oslovili, ten do toho s námi šel. Z našeho pohledu je to důležité téma, rádi bychom i touto akcí probudili ve firmách podnikajících v cyklobyznysu velmi potřebnou společenskou odpovědnost. Od členů byla odezva na týden výhod samozřejmě jen pozitivní.“

Jaké vaše aktivity v uplynulém roce považujete za nejvýznamnější?

„Podařilo se nám připomínky k chystané novele Mysliveckého zákona prosadit i u dalších subjektů, které je ze zákona mohly podat u navrhovatele Ministerstva zemědělství. Tak snad i díky nám se podařilo novelu prozatím odsunout, ale hlavně u sporných pasáží došlo k jejich přepracování do podoby, která už není nejen pro bikery tak nebezpečná. Dále jsme uzavřeli memoranda o spolupráci s agenturou CzechTourism a s Jihomoravským krajem. Aktuálně jsme před podpisem memoranda se Zlínským krajem a rádi bychom v tomto roce podepsali i ostatní kraje. Považujeme to za důležité především z pohledu trailbuilderů a samotných bikových areálů. Budou se potom mít více o co opřít, pokud budou žádat například o finanční příspěvek na údržby trailů. Připravili jsme další projekty k vybudování pumptracků a spolupořádali jsme sérii pumptrackových závodů. Zpracovali jsme studie a projekty pro nové trailové lokality, jako velmi perspektivní a zajímavá se v tomto jeví Pec pod Sněžkou.“

V letošním roce bude mimo jiné pokračovat vaše spolupráce na projektu MTBczech.cz. O co se konkrétně jedná?

„Snažíme se změnit vnímání nás bikerů u státní správy. A právě portál MTBczech.cz by měl být jak výsledkem, tak i nástrojem této snahy. Jde nám o jednotnou vícejazyčnou prezentaci legálního bikování, a to jako produktu cestovního ruchu, to znamená s představením potřebného zázemí pro návštěvníky. Nejen zahraniční, ale kolikrát i český biker neví, kam se vydat nebo spíše co tam z pohledu služeb očekávat. Chceme se i dobře najíst, ubytovat se, umýt kolo a případně najít zábavu i pro zbytek rodiny.“

Novinkou ve vašem programu je školení pro bikové instruktory.

„Začátek této aktivity je v samotných bikových instruktorech, kteří se nás ptají, jestli mohou bike campy pořádat, jak je to s legálním ježděním a s jejich zodpovědností, pokud se někomu něco stane, a podobně. Dále bychom rádi mířili i na učitele na základních a středních školách, aby se přestali bát vyjet s dětmi, třeba v rámci tělesné výchovy nebo nepovinných kroužků, na pumptrack nebo na příměstský trail. Pak už není daleko k tomu, aby se stejně jako na lyžařské kurzy jezdilo na bikové kurzy do bikových lokalit. No a posledním, pro koho by mělo být školení určené, jsou instruktoři v samotných trailových lokalitách. V zimě je v každém horském středisku minimálně jedna lyžařská škola a každý to považuje za běžné. Tak by to mělo být i s bikovými lokalitami.“

ČeMBA se také zapojí do certifikace Českého systému kvality služeb. Co si pod tím představit?

„V současné době připravujeme novou klasifikaci bikových lokalit a areálů pro terénní cyklistiku. Jejím cílem je zvýšit úroveň kvality poskytovaných služeb a přispět ke zlepšení orientace a ochrany jejich návštěvníků. Naším záměrem je, ve spolupráci s agenturou CzechTourism, zahrnout tuto klasifikaci do Českého systému kvality služeb jako technický předpoklad. Zatímco klasifikace ČeMBA prověří u certifikovaných areálů jejich technickou úroveň a rozsah nabídky služeb, tak certifikace v rámci ČSKS je nástrojem, jak dlouhodobě zvyšovat spokojenost návštěvníků. Certifikace v rámci ČSKS, vedle již v České republice zavedené mezinárodní značky, umožní areálům získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality a další odborné kompetence. Pokud máme lákat další návštěvníky do bikových lokalit, tak zároveň musíme vědět, že ty jim mají co nabídnout, a to nejen z pohledu samotného bikování. To možná ještě dnes postačí, ale do budoucna bude tlak na kvalitu poskytovaných služeb větší a větší, to je jasné.“

Karel Kuchler
VELO 4/2017

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY