První národní cyklo a in-line průzkum v ČR: Šumavu milují čeští cykloturisté i bikeři

 

Brno, 12. ledna 2012 – Na veletrhu Regiontour v Brně byly představeny další výsledky cyklo a in-line průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách www.ceskojede.cz. Prezentace byla tentokrát zaměřená na nejvyhledávanější regiony, potřebu a oblíbenost specializovaných služeb pro cyklisty a in-line bruslaře.


Cykloturisté i bikeři jezdí nejčastěji na půldenní či celodenní výlety v regionech blízkých  jejich bydlišti. Obecně mezi tři nejvyhledávanější  regiony, jak cykloturistů, tak bikerů, patří Šumava. Pro cykloturistické výlety jsou dále přitažlivé jižní Čechy a jižní Morava, oproti tomu bikeři rádi vyhledávají nejraději česká pohraniční pohoří.

„Cykloprůzkum se v tomto směru protnul s naším víceletým šetřením domácího cestovního ruchu. Podle žebříčku spokojenosti jsou totiž turisté dlouhodobě nejspokojenější právě na Šumavě,“ okomentoval výsledky ředitel Odboru výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism Mojmír Mikula.

Zatímco si u nás cyklisté vybírají podle atraktivity destinace, v zahraničí je lákají i dálkové cyklotrasy, zejména Labská a Dunajská. Právě Dunajská stezka spolu se Slovenskem v oblíbenosti zahraničních regionů mezi našimi cykloturisty vedou. Obě destinace navštívilo 15 % dotázaných cykloturistů. Bikeři jezdí do zahraničí nejvíce k jezeru  Lago di Garda (14 %), dále pak na Slovensko (12  %), do Solné komory (9 %) a švýcarských Alp (8%).

Je zřejmé, že pokud máme do ČR přilákat zahraniční cyklisty, musíme zlepšit marketing, nejen destinací, ale i dálkových stezek,“ říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.
Kvalitní informace pro cílové skupiny musí být přehledně k dispozici za celou republiku hlavně na internetu. To je jeden z hlavních cílů projektu Česko jede,“ dodává národní cyklokoordinátor.

Téměř polovina bikerů (47%) v zahraničí na kole vůbec nebyla, u cykloturistů je to o něco méně (42%). Tento podíl je ještě markantnější u in-line bruslařů – třetina z nich jezdí jen v okolí svého bydliště, tři čtvrtiny (76%) jich na bruslích v zahraničí ještě nebyly. V ČR směřuje nejvíce in-line bruslařů na stezku Podolí-Zbraslav  (13 %), na stezku Nymburk-Poděbrady  (13 %) a na Lipno (9 %), mezi zahraničními destinacemi vede německý Flaeming (8 %).

Velká pozornost byla ve výzkumu věnována doplňkovým službám, tedy ubytování, stravování, zájmu o organizované akce, cyklobalíčky a další návazné služby pro cyklisty a in-line bruslaře. Při výběru ubytování jasně převažuje pension (49 %) před tábořištěm či kempem (28 %) a chatou či ubytovnou (26 %). Téměř čtyři z pěti cyklistů (78 %) sledují, zda vybrané ubytovací zařízení poskytuje služby pro cyklisty (např. úschovu kol či možnost jejich umytí). Certifikace zařízení (např. Cyklisté vítáni) je důležitá pro polovinu dotázaných cyklistů a bikerů (52 %). 

In-line  bruslaři jezdí obvykle na krátké vyjížďky a vyžadují ze všech tří cílových skupin nejméně doplňkových služeb. Pouze necelá třetina využije služeb nějakého stravovacího zařízení. Plánování cykloturistických výletů naopak v naprosté většině obsahuje zastávku v restauraci na jídlo (80 %). I když se bikeři častěji stravují z vlastních zdrojů, na jídlo se zastaví v restauraci 74 % z nich.

Asi polovina cyklistů (49 %) projevila zájem o cyklobalíček [ 1 ]. Cyklobalíčky nejsou zatím příliš rozšířené, opatrnost může v tomto případě znamenat také nedostatek zkušeností s takovou nabídkou. Cykloturistické nebo bikové balíčky v České republice mají dobrou perspektivu, především v porovnání se zájezdy od cestovních kanceláří. Respondenti vyjádřili větší zájem o služby, které si mohou samostatně poskládat podle individuálních potřeb. To odpovídá i stávajícímu trendu dovolených na kole ve skupině s přáteli, kde roli cestovní kanceláře, a tedy i například průvodce, suplují někteří členové skupiny. Pouze 16 % aktivních cykloturistů jezdí individuálně a zároveň nemá zájem o účast na zapojení se do nějaké skupiny. Na zájezd s cestovní kanceláří, ať již v ČR nebo do zahraničí, plánuje vyrazit asi čtvrtina aktivních cykloturistů (26 %) a bikerů (23 %).

A co dál? „Z průzkumu vyplynula řada výzev pro politiky, destinace i podnikatele. Češi jsou zapálení cykloturisté, ale aby se Česko stalo konkurenceschopnou evropskou cykloturistickou destinací, potřebuje zlepšit infrastrukturu - nejvíce chybí žádané trendové in-line stezky a připravené terény pro bikery - a ještě více rezerv máme ve službách a marketingu. Destinace i podnikatelé by například mohli využít poptávky po cykloturistických balíčcích s moderní orientací v GPS souřadnicích a nabízet ubytování přívětivé k cyklistům s relaxačními službami. Náš tým doporučuje sjednotit metodiky tvorby cyklonabídek a presentovat je na jednom národním portálu, po vzoru dobře fungujících zahraničních destinací, kde je cykloturistika ekonomicky zajímavým oborem,“ uzavřela Renata Šedová, autorka a vedoucí průzkumu. 

O cyklo a in-line průzkumu

Průzkum se zaměřil na aktivnější část populace, která provozuje cykloturistiku, či vyjíždí na terénní a in-line stezky pravidelně, tedy na aktivní cykloturisty [ 2 ], bikery [ 3 ] a in-line bruslaře [ 4 ]. K oslovení této skupiny využil realizační tým internet, který, jak vyplynulo z předchozích výzkumů, dnes používá jako komunikační nástroj většina cyklistů. Veškeré výsledky Prvního národního cyklo a in-line průzkumu včetně tří klíčových prezentací byly zveřejněny v mediálním centru agentury CzechTourism v Praze a na veletrzích Bike Brno a Regiontour. Další informace k průzkumu hledejte na www.ceskojede.cz a http://vyzkumy.czechtourism.cz.  Průzkum financovala agentura CzechTourism s přispěním Ministerstva dopravy.

Vysvětlení pojmů:

 

[ 1 ]  Cyklobalíček
Nabídka tipů na výlet na kole a souvisejících služeb pro cyklisty. Je to tedy soubor sestavených tras, včetně turistických cílů a služeb, například včetně ubytování, stravování, doprovodných relaxačních služeb a programů, dopravy, parkování, průvodce. Cykloturistický balíček může být jako celek naceněn a prodáván jako zájezd konkrétním subjektem se statutem cestovní kanceláře (ojedinělý případ v ČR) nebo se může jednat o kvalitně sestavený a neobchodovaný soubor doporučených tras, zajímavostí a služeb, který jako celek nebo dle vlastního výběru zájemce absolvuje sám a sám si dle vlastního výběru jednotlivé služby zajišťuje nebo nakupuje (dnes nejčastější případ v ČR). Případně se může jednat o kombinaci, kdy garant balíčku služby zajistí a zarezervuje, avšak účastník je platí sám každou jednotlivě tomu kterému poskytovateli služby, přičemž garant nevystupuje v roli cestovní kanceláře.

[ 2 ]  Aktivní cykloturisté
jezdí na vyjížďky a cyklovýlety převážně po zpevněných cestách (cyklostezky, silnice, cesty)
jezdí na kole v hlavní sezóně alespoň 1x za 2 týdny
ujedou více než 500 km ročně
mají přístup k internetu a navštěvují specializované servery

[ 3 ]  Aktivní bikeři
jezdí na náročné terénní trasy (singltreky, lesní cesty)
jezdí na kole v hlavní sezóně alespoň 1x za 2 týdny
ujedou více než 500 km ročněmají přístup k internetu a navštěvují specializované servery

[ 4 ]  Aktivní in-line bruslaři
jezdí na bruslích v hlavní sezóně alespoň 1x za 2 týdny
mají přístup k internetu a navštěvují specializované servery


Podrobná metodika průzkumu je k dispozici na stránkách www.ceskojede.cz.

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY