Plzeňský kraj má připravené dotace na cyklistické projekty

V Plzeňském kraji mohou žádat města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob a občanská sdružení se sídlem na území Plzeňského kraje, která byla registrována v souladu s platnými právními předpisy, o dotaci na projekty rozvíjející cykloturistiku a cyklistickou dopravu v plzeňském kraji v roce 2012.

Cílem Programu Plzeňského kraje je podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Termín zveřejnění 1.2.2012
Termín předání žádosti je 30.3.2012

Více o pravidlech dotace a přihlašovací formulář na http://dotace.plzensky-kraj.cz/GrantTitleDetail.aspx?id=d23c5c5c-1d58-4b21-9fed-b77c5542d859

 

Článek převzat z www.idoprava.cz

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY