Jak pokračuje IMBA EU

Volný překlad informačního emailu

Od loňského setkání IMBA Europe v Zürichu se k nám příliš informací o dalších akcích IMBA EU nedoneslo. To však neznamená, že se za tu dobu nic nestalo. Jako výsledek partnerství mezi Allegra Tourismus, IMBA Trail Solutions a lesníky byla dokončena výstavba Corviglia Flow Trailu ve švýcarském St. Moritz. Poté experti z Trail Solutions (TS) pracovali s Helenistickou mountainbikovou asociací a zorganizovali velmi úspěšná školení v blízkosti Atén. TS také spolupracovali s francouzskými Bike Solutions, kteří nedávno zveřejnili 1. fázi jejich studie vývoje stezek v Haute Maurienne.

To jsou jedny z hmatatelných výsledků, které napomohly přesvědčit partnery, jako je SRAM a Specialized Bicycles, aby investovali do rozvoje IMBA Europe. S jejich podporou je dále možné se zabývat méně viditelnými, ale rozhodně velmi důležitými otázkami, jako je aktivita v oblasti bikové advokacie (přístup na stezky, EU financování, politika příznivá pro bikery). 

V říjnu 2012 se také konal mezinárodní IMBA summit v Santa Fe, kde jedním z bodů debaty bylo právě založení IMBA EU. Díky pomoci IMBA US firmy Specialized Bicycles a SRAM deklarovaly, že v roce 2013 budou IMBA EU podporovat, což otevřelo dveře profesionálnějšímu přístupu.

V Zürichu se diskutovala potřeba zaměstnat předsedu a také lobbystu v Brusselu. V tomto ohledu výkonný výbor IMBA EU vybral Marka Torsiuse z holandské NTFU jako prvního předsedu. SRAM a Specialized poskytly IMBA EU startovací budget, který nevystačí v tuto chvíli na zaměstnání lobbysty, ale alespoň je zde větší potenciál do začátku.

2013

Jedno je jisté. Formovat velkou síť evropské bikové advokacie a obnovy/výstavby trailů můžeme pouze s podporou a za spolupráce všech evropských mountainbikových asociací. Věříme, že se setkáváme se stejnými problémy a možnostmi ať už se jedná o přístup na traily, rozvoj členských základen, udržitelné traily a financování.

Kde a jak začít? Nejdůležitějším cílem pro první rok je vybudování udržitelného organizovaného rámce pro další rozvoj, přičemž je potřeba zajistit, aby nás bikeři, bikový průmysl a politici brali vážně. Klíčová témata jsou:

  • organizační rozvoj jak IMBA EU, tak jednotlivých národních bikových asociací
  • advokacie: spolupráce se strategickými EU partnery, nalezení evropských zdrojů pro financování a granty, školení dobrovolníků, přehled v legislativě týkající se cyklo témat na národní úrovni
  • školení s tématikou budování/obnova trailů ve spolupráci s národními členskými zeměmi, rozvoj modelových projektů
  • průzkum a rozvoj: shromažďování klíčových faktů o MTB v Evropě, sdílení nejlepších praktit na www.imba-europe.com
  • marketingová komunikace: implementace vzájemně výhodné PR strategie, rozvoj uvědomění potřeby bikové advokacie napříč Evropou


Tyto otázky budou zapracovány do pracovního programu na rok 2013. V mezičase se také pracuje na webové prezentaci IMBA Europe a členském modelu.

Další ze sekce Ostatní aktuality

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY