Prohlášení EU k cyklistice – příležitost k rozvoji potenciálu rozvoje MTB

Ve středu 4. října představila komisařka EU pro dopravu Adina Valeanová historickou Evropskou deklaraci o cyklistické dopravě, která má sloužit jako „strategický kompas pro stávající a budoucí politiky s cílem plně využít potenciál cyklistické dopravy v Evropské unii“. Jedná se o dosud nejambicióznější iniciativu Evropské komise v oblasti cyklistické dopravy, která uznává, že cyklistika je jedním z nejudržitelnějších, nejdostupnějších a nejvíce inkluzivních způsobů nízkonákladové dopravy. Deklarace obsahuje 36 zásad pro podporu cyklistické dopravy, které zahrnují zlepšení infrastruktury, zvýšení investic do cyklistiky, rozvoj průmyslu výroby jízdních kol na světové úrovni, podporu dvoukolové turistiky a posílení sběru dat o cyklistice.

Komplexní deklarace obsahuje osm zásad s 36 závazky, které mají umožnit více a lepší cyklistickou dopravu a podpořit plnění klimatických cílů a cílů evropské zelené dohody, strategie udržitelné a inteligentní mobility a nového rámce EU pro městskou mobilitu, jakož i cílů průmyslové strategie EU.

Mezi těchto osm zásad patří:

  • Rozvoj a posílení cyklistické politiky
  • Podpora inkluzivní a cenově dostupné mobility
  • Vytváření většího počtu a lepší cyklistické infrastruktury
  • Zvyšování investic a vytváření příznivých podmínek pro cyklistickou dopravu
  • Zlepšování bezpečnosti a ochrany silničního provozu
  • Podpora ekologických pracovních míst a rozvoje evropského cyklistického průmyslu světové úrovně.
  • Podpora multimodality a cykloturistiky
  • Zlepšení shromažďování údajů o cyklistické dopravě

 IMBA Europe jako vedoucí organizace v oblasti propagace horských kol v Evropě uznává význam této deklarace a vidí potenciál, kterým může sport horských kol přispět k cílům udržitelného cestovního ruchu na dvou kolech, ekonomického rozvoje venkovských komunit a propagace cyklistiky jako inkluzivního a udržitelného dopravního prostředku. Společně s našimi partnery v oblasti propagace cyklistiky, včetně Cycling Industries Europe, usiluje IMBA Europe o změnu cyklistického paradigmatu v Bruselu, aby tvůrci politik pochopili, že rekreační cyklistika a cyklistická mobilita se vzájemně doplňují a posilují.

IMBA Europe a členské organizace propagují a podporují všechny formy cyklistiky jako zdravé formy rekreace prostřednictvím našich propagačních kampaní, budování kapacit a zapojení do příslušných evropských projektů.

Podporujeme a posilujeme sociální začlenění prostřednictvím kampaní za cyklistický výcvik pro děti a marginalizované skupiny, a to v úzké spolupráci s našimi členskými organizacemi.

Zdroj: https://www.imba-europe.org/eu-declaration-on-cycling-opportunity-to-unlock-mtbs-potential/

Další ze sekce Ostatní aktuality

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY