Dotace, dotace, dotace

V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb a obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 19. 6. do 2. 7. 2013.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace jsou např. tyto:

  • opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně významných přírodních prvcích, apod.)
  • opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.)
  • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.)
  • opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)
  • ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů

více zde a zde.

Další ze sekce Ostatní aktuality

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY