ČeMBA sloupek / Velo 07-08–2020

VV

Má to členství v ČeMBA vůbec smysl?

My bikeři jsme zájmová skupina, podobně jako existuje spousta jiných skupin. Jízda na horském kole v terénu je naše hobby. Jen se s tím naším koníčkem potkáváme i s některými jinými skupinami, jejichž zájem se s tím naším dost protíná, a nejsme tudíž spolu poměrně často ve shodě s tím, jak trávit volný čas v přírodě a k čemu má vlastně ta příroda či ten les přesně sloužit.

Pro lesáky je to taková jedna velká zahrádka – chtějí pěstovat stromy, pak je pořezat a prodat. Myslivci zase chtějí krmit zvěř a tu pak střílet. Ochránci přírody by do lesa nejraději nikoho nepustili, aby si mohlo vše růst dle libosti a ekosystém si vše zařídil sám. Koňáci chtějí v lese jezdit na koni, běžci po něm zase běhat a pěší turisté chodit pěšky. No a my v tom lese chceme „jen“ jezdit na kole. Vše samozřejmě hodně zjednodušuji, ale jako základ to pro vysvětlení podstaty problému stačí. Čí právo na využití lesa je to primární?

Pokácíte les a dřevo prodáte. Jasně se ví, kolik se za něj utrží. To vše ostatní je mnohem složitější monetizovat, ale to přece neznamená, že to žádnou hodnotu nemá. Spíše naopak. Rekreační využití lesa je přece také důležité, takže alespoň v tomto jsme s běžci, koňáky i pěšáky zajedno. Ovšem stezka je jen jedna a na tu se v konečném důsledku musíme všichni vejít. Snahou ČeMBA určitě není ostatní zájmové skupiny vytlačit a mít ten les jen pro sebe, ale na druhou stranu (u)děláme vše, abychom ani my nebyli z lesa těmi ostatními vytlačeni či permanentně vytlačováni. No a čím více nás členů ČeMBA bude, tak tím méně bude hrozit, že nás ostatní zájmové skupiny nakonec opravdu třeba přetlačí. Lesáci nás chtějí dostat z lesních pěšin a stezek na široké lesní cesty. Pěší turisté zase nechtějí, abychom jezdili po stezkách proznačených KČT. Myslivci nás v lese nechtějí nejlépe vůbec. Ochránci přírody jsou docela v pohodě, těm stačí, když se udržíme na tom již vyjetém či vyšlapaném. Nepodceňujme však tyto všechny zájmové skupiny, jejichž lobby je historicky velmi silná!

Naše současná možnost přístupu do krajiny je v rámci Evropy opravdu unikátní. Važme si toho, ale i pro to něco opravdu dělejme, aby tomu tak zůstalo i do budoucna. Má to členství v ČeMBA tedy smysl, co myslíte? Nikoho jiného bikeři pro ochranu tohoto základního a zásadního přístupu do krajiny nemají, tomu můžete věřit.

Václav Volráb, předseda ČeMBA
vaclav.volrab@cemba.eu

 


CeMBA-piktogramy-300px

Materiál poskytl časopis Velo

velo

Původní text ke stažení v PDF: CeMBA-sloupek-Velo-07-08-2020 (0,8 MB)

Další ze sekce Převzato z médií

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY