ČeMBA a WTB, zastoupeno v ČR BIKEZONE, uzavřeli dohodu o partnerství

Tisková zpráva ze dne 12.5.2014

Česká mountainbiková asociace, z.s. (ČeMBA) a přední výrobce cyklistických komponent WTB, zastoupený prostřednicvím českého distributora firmy BIKEZONE s.r.o., uzavřeli dohodu o partnerství. Dohoda spočívá zejména vpodpoře činnosti ČeMBA a posílení její členské základny. Oba subjekty sdílejí ideu o potřebě a přínosu národní organizace zastřešující horské cyklisty a to zejména v oblasti vzdělávací a poradenské činnosti, podpory bikových projektů a v neposlední řadě také setkávání podobně smýšlejících lidí.

Prvním projektem vzešlým ze vzájemné spolupráce těchto subjektů je sedlo WTB Volt s designem ČeMBA, které si nadesignují sami bikeři v České republice.

ČeMBA již sedmým rokem sdružuje vyznavače jízdy na horských kolech a hájí jejich zájmy. Aktivně se podílí na udržování příznivých podmínek pro horskou cyklistiku v ČR a přináší tím prospěch široké veřejnosti. Zaměřuje se především na bikovou advokacii. Hlavními aktivitami je propagace terénní cyklistiky u státní správy a dalších subjektů, dále pak pořádání školení pro stavitele nových stezek (tzv. trailbuildery). Další oblastí činnosti je poradenství při stavbě stezek a bike parků. V neposlední řadě pořádá také Čemba víkendy a vyjížďky v cyklisticky zajímavých lokalitách.

„ČeMBA chce být silnou a respektovanou organizací, která dokáže efektivně hájit a zastupovat terénní cyklisty a potřebuje proto silného partnera, který její vizi sdílí. Takového partnera nalezla právě u BIKEZONE, českého distributora WTB, který si uvědomuje důležitost bikerské organizace v ČR“, komentoval dohodu o partnerství Václav Volráb, předseda Čemby.

Americký výrobce WTB je na trhu již 32 let a zaměřuje se na vybavení pro terénní cyklistiku. „Je tedy i v našem zájmu, aby bikeři měli kde jezdit. Činnost Čemby sledujeme delší dobu a její směřování nám dává smysl. Rozhodli jsme se tedy k přímé podpoře Čemby, aby se z ní mohla stát respektovaná organizace se silnou členskou základnou“, říká Pavel Vojtíšek za BIKEZONE s.r.o.

Nejdůležitějším cílem vzájemného partnerství je podpora a rozvoj horské cyklistiky v České republice a zachování stávajících podmínek pro bajkování, či jejich zlepšování.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu .docx

Tisková zpráva ke stažení ve formátu .pdf


Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY