Aktuální info o probíhajících soudních sporech

 

Žaloby Tomáše Kvasničky proti Čembě:


1. Žaloba TK proti ČeMBA, kterou TK požaduje, aby soud určil, že rozhodnutí přijatá po jeho odstoupení z funkce předsedy Čemby nejsou v souladu se stanovami a zákonem:

- předběžné opatření vydané ve prospěch TK bylo soudem zrušeno;

- Čembě byl pro účely řízení přidělen soudem opatrovník, který obhajuje postup Čemby po odstoupení TK;

- čeká se na rozhodnutí soudu prvního stupně, takže rozhodnutí Čemby (nové sídlo, účet, orgány) nebyly soudem zrušeny.


2. žaloba TK proti Čembě a všem členům nového výkonného výboru - zákaz užívat účet a sídlo a výkonnému výboru jednat za Čembu

- návrh na vydání předběžného opatření byl OS zamítnut;

- řízení je ukončeno ve prospěch nového vedení ČeMBA (nic nebrání užívat nové sídlo a další).

 

Žaloby Čemby (po odchodu TK) a VV:


1. Žaloba, aby soud určil, že rozhodnutí TK a výkonného výboru ze dne 5. 12. 2010 (snaha o rozpuštění Čemby) byla protizákonná:

- 13. 9. 12 soud určil, že rozhodnutí TK a výkonného výboru ze dne 5. 12. 2010 (snaha o rozpuštění Čemby) byla protizákonná;

- rozsudek je již pravomocný - ČeMBA pod novým vedením a vyhrála.

 


ČeMBA, respektive ČeMBA po odchodu TK má nyní právo užívat nové sídlo, účet a její orgány nejsou omezeny v jednání. Snahy TK o rozpuštění a likvidaci Čemby byly soudem označeny za protizákonné a tyto úkony mu byly zakázány. Nyní se čeká na rozhodnutí soudu ohledně platnosti jednotlivých kroků po odstoupení TK a zvolení nového vedení s tím, že i opatrovník, který byl Čembě pro účely řízení přidělen, zaujal stanovisko v souladu s konáním nového vedení ČeMBA.

 

Další ze sekce Dění v ČEMBA

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY