Pozvánka na členskou schůzi České Mountainbikové Asociace, o. s.Jménem Výkonného výboru zveme členy občanského sdružení ČeMBA na členskou schůzi.

Datum:
1. prosince 2013
Čas: 11:00
Místo: Restaurace KINOKAVÁRNA, Náměstí Slovenského národního povstání 33, 613 00 Brno - Černá pole


Pořad jednání členské schůze:

- slovo předsedy
- prezentace a schválení zprávy o činnosti
- schválení plánu činnosti a hospodaření
- představení návrhu na změnu stanov sdružení
- schválení změny stanov sdružení
- prezentace připravované koncepce a struktury činnosti sdružení a jeho sebeprezentace, diskuse vítána
- volba předsedy sdružení
- diskuse

Členské schůze se můžete zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci (čl. 4 odst. 4. stanov sdružení).
Vzor plné moci ke stažení ZDE.

Jedním z hlavních bodů letošní schůze bude volba předsedy sdružení na další 3 roky
. Předsedou může být každý člen, zvažte proto svoji kandidaturu. Aktivně byste se podíleli na další činnosti i směřování sdružení. Na pozici předseda sdružení může být zvolen člen sdružení který podá kandidaturu do Výkonného výboru podle článku 4. odst. 9. stanov sdružení nejméně 21 dní před konáním členské schůze. Pokud se rozhodnete kandidovat, prosím, zašlete svou kandidaturu na email vykonny.vybor@cemba.eu

Jména kandidátů, kteří ohlásili svoji kandidaturu do 10. listopadu 2013, budou následně zveřejněna na webu www.cemba.eu.

Z organizačních důvodů se, prosím, k účasti na schůzi registrujte ZDE.
Tato registrace je pouze pro hrubý odhad účasti a registrace je samozřejmě nepovinná.

Další ze sekce Pozvánky, akce, srazy

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY