Pozvánka na členskou schůzi

Bikerko či bikere,

jsi členem/členkou ČeMBA, a proto bychom tě rádi pozvali na každoroční členskou schůzi našeho občanského sdružení. Členská schůze se bude konat v neděli 16. prosince 2018 od 11.30 hodin v Brně, v hostinci U Dřeváka, Dřevařská 22 (tzn. na obvyklém místě jako v předešlých letech).

Členská schůze je až za měsíc, ale již tento víkend pořádáme, ve spolupráci s Trutnov Trails a agenturou CzechTourismSetkání zástupců trailcenter a bikeparků. Pokud tě program setkání zaujal, rádi se s tebou potkáme a nemusíš být přitom ani přímo z žádného bikeparku či trailcentra. Minimálně ta nedělní průvodcovaná společná vyjížďka s klukama z Trutnov Trails určitě stojí za zvážení. V případě zájmu jen prosíme o registraci zde.

Proč jít na členskou schůzi?

Potkáme se, popovídáme si o činnosti, zrekapitulujeme si letošní rok a řekneme si, co máme v plánu do budoucna. Ale především budeme opět volit dva nové členy Výkonného výboru na další funkční období. Může to být zajímavá výzva třeba zrovna i pro tebe. Stačí do 25. listopadu 2018 poslat svoji kandidaturu a na schůzi ostatní přítomné členy přesvědčit, že právě tvoje volba bude ta správná.

Kandidáti na členy Výkonného výboru České Mountainbikové Asociace, z.s.

Kamil Tatarkovič
Lukáš Černý

 

Pozvánka na členskou schůzi České Mountainbikové asociace, z.s.

Jménem Výkonného výboru zveme členy ČeMBA, z.s. na členskou schůzi.

Členská schůze se koná v neděli 16. prosince 2018 od 11.30 hodin v hostinci U Dřeváka, Dřevařská 22, Brno, www.udrevaka.cz

Pořad jednání členské schůze

1. Zahájení schůze

— Slovo předsedy
— Volba skrutátorů
— Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
— Schválení programu členské schůze

2. Volba dvou členů Výkonného výboru ČeMBA

— Představení kandidátů
— Volba

3. Informace o činnosti ČeMBA

— Prezentace zprávy o činnosti, včetně zprávy o účetnictví a stavu majetku
— Představení plánu činnosti na rok 2019
— Schválení plánu činnosti na rok 2019

4. Výše členského příspěvku

— Návrh výše členských příspěvků
— Schválení výše členských příspěvků

5. Diskuze

Účast a registrace

Členské schůze se můžete zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci (čl. 4 odst. 4. stanov sdružení).

Vzor plné moci ke stažení ZDE.

Z organizačních důvodů se, prosím, k účasti na schůzi registrujte ZDE.

Tato registrace je pouze pro hrubý odhad účasti a registrace je samozřejmě nepovinná.

Další ze sekce Pozvánky, akce, srazy

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY