Pozvánka na členskou schůzi České Mountainbikové Asociace 2014

Členská schůze je nejvyšším orgánem našeho občanského sdružení. Členská základna a její aktivita je opravdu to absolutně nejdůležitější pro naši další činnost. Účastí na schůzi se každému nabízí možnost přímo ovlivnit směřování a dění organizace do budoucna. Využij proto této možnosti a schůze se zúčastni.

Členům Výkonného výboru, Sandře Tejnecké a Romanovi Kalabusovi, letos končí mandát. Dle stanov občanského sdružení je třeba na schůzi uskutečnit volbu dvou členů do Výkonného výboru na nadcházející 3 roky.

Děkujeme, že jsi členem/členkou Čemby, ale můžeš se přímo do dění ve sdružení zapojit i mnohem aktivněji a sám/sama kandidovat do Výkonného výboru. Určitě bychom to přivítali a do vedení sdružení tak získali tolik potřebnou novou energii. Určitě to stojí za zvážení pro každého člena a celému sdružení by to opravdu jen a jen prospělo.

Jménem Výkonného výboru zveme členy občanského sdružení ČeMBA na členskou schůzi.

Datum: 7. prosince 2014
Čas: 13:00
Místo: Hostinec U Dřeváka, Bayerova 806/40 (vchod z ulice Dřevařská 22), 602 00 Brno, www.udrevaka.cz

Pořad jednání členské schůze:

1. Zahájení schůze

Slovo předsedy
Volba skrutátorů
Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
Schválení programu členské schůze


2. Volba dvou členů Výkonného výboru

Představení kandidátů
Volba dvou členů Výkonného výboru

3. Informace o činnosti občanského sdružení

Prezentace zprávy o činnosti, včetně zprávy o účetnictví a stavu majetku
Představení plánu činnosti na rok 2015
Schválení plánu činnosti na rok 2015

4. Výše členského příspěvku

Návrh výše členských příspěvků
Schválení výše členských příspěvků

5. Diskuse

Kandidáti na členy Výkonného výboru nechť zašlou své kandidatury nejpozději do 16. listopadu 2014 (dle článku 4 odstavce 9 stanov) na email vykonnyvybor@cemba.eu

Jména kandidátů budou následně zveřejněna na webu www.cemba.eu a v programu členské schůze, který bude zaslán do 19. listopadu 2014.

Členské schůze se můžete zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci (čl. 4 odst. 4. stanov sdružení).

Vzor plné moci ke stažení ZDE.

Z organizačních důvodů se, prosím, k účasti na schůzi registrujte ZDE.

Tato registrace je pouze pro hrubý odhad účasti a registrace je samozřejmě nepovinná.

Další ze sekce Pozvánky, akce, srazy

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY