Pozvánka na členskou schůzi

Bikerko/bikere, členko/člene Čemby,

v neděli 3. prosince 2017 od 11.30 se bude v Brně konat členská schůze, a to v Hostinci U Dřeváka, Dřevařská 22, Brno.

Na letošní členské schůzi máme volit členy Výkonného výboru na další funkční období.

Pozvánka na členskou schůzi České Mountainbikové Asociace, z. s.

Jménem Výkonného výboru zveme členy ČeMBA, z.s. na členskou schůzi, která se koná v neděli 3. prosince 2017 od 11:30 v Hostinci U Dřeváka, Dřevařská 22, Brno (www.udrevaka.cz).

Pořad jednání členské schůze

1. Zahájení schůze

 • Slovo předsedy
 • Volba skrutátorů
 • Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
 • Schválení programu členské schůze

2. Volba dvou členů Výkonného výboru ČeMBA

 • Představení kandidátů
 • Volba

3. Informace o činnosti ČeMBA

 • Prezentace zprávy o činnosti, včetně zprávy o účetnictví a stavu majetku
 • Představení plánu činnosti na rok 2018
 • Schválení plánu činnosti na rok 2018

4. Výše členského příspěvku

 • Návrh výše členských příspěvků
 • Schválení výše členských příspěvků

5. Diskuse

Kandidát na člena Výkonného výboru České Mountainbikové Asociace, z. s.

Roman Kalabus

 

Těšíme se na viděnou a děkujeme vám za přízeň.

Další ze sekce Pozvánky, akce, srazy

 

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY