Report ze školení trasování a plánování stezek 2015

Na začátku září jsme na čtyři dny obsadili základnu Trutnov Trails ve Lhotě u Trutnova, která má své útočiště v zázemí Lhotecké hospody. Tam se odehrávala velká část dění, od prezentací, přes obědy a večeře, až po večerní klábosení (moderně řečeno: networking :).

 

Tak, jak jsme prvním trailbuildingovým školením před dvěma lety zabrousili do dosud neprobádaných vod, nyní jsme tyto vody rozšířili dalším školením, které bylo opět první svého druhu v našich končinách.

Během školení jsme totiž vlastně jen chodili dva dny po lese a mohlo se tak zdát, že se jednalo o méně důležité dovednosti, než při samotné stavbě, kdy má člověk okamžitý výsledek a díky fyzické práci i pocit, že něco skutečně udělal.

Ale pojďme na začátek.

Bez společnosti Lesy ČR bychom to nezvládli

Toto je neodmyslitelný fakt, a proto jsme skutečně velmi rádi, že se nám na zorganizování tří vzdělávacích akcí podařilo uzavřít partnerství s tak důležitou organizací, jakou jsou Lesy České republiky.

Velká část nyní i v budoucnu vznikajících trailů bude ležet právě na pozemcích Lesů ČR a proto považujeme toto partnerství za významný mylník snad i směrem ke zvyšujícímu se vzájemnému respektu.

Ještě jednou tímto vzdáváme velký dík a doufáme, že ve spolupráci budeme i v budoucnu pokračovat.

Čtvrteční seminář Romana Kalabuse

Skupinu akcí jsme odstartovali, dalo by se skoro říci, že již tradičně, legislativním seminářem Romana Kalabuse — člena výkonného výboru Čemby, stavitele tratí například v Bike Aréně Vsetín, či bikeparku Kyčerka, s opravdu velkým a roky sbíraným know-how k legislativním záležitostem týkajícím se legální stavby trailů pro MTB.

Roman v tomto ohledu skutečně ví, o čem mluví, což potvrdili i účastníci jeho prezentace, z nichž si mnozí přichystali na Romana otázky, aby nám následně potvrdili, že je nabil novými a hlavně potřebnými informacemi.

Večer jsme poseděli ještě v komorním duchu, a přivítali našeho velmi ctěného a speciálního hosta na páteční dopolední program, Toma „Pro“ Procházku — Kanaďana českého původu, stavitele nejen bikeparků po celém světě (nyní s jeho firmou Gravity Logic), mezi nimiž jednoznačně vyniká bikepark Whistler, kde Tom několik let působil i jako manager a za jehož kralování bikepark doznal obrovského rozvoje a kde také žije.

Komorní přivítání nakonec probíhalo v nadále komorně bujaré náladě až do ranních hodin :).

Prezentace Toma Pro Jak budovat úspěšný bikepark

Páteční ráno se Lhotecká hospoda probudila v obležení nově příchozích a zejména zaparkovaných aut. Vzhledem k povaze okolí nebude daleko od pravdy konstatování, že tolik zaparkovaných aut najednou tam možná ještě nikdy nebylo :).

Od této chvíle se následující tři dny odehrávaly trojjazyčně. Naši polští sousedé projevili o školení nemalý zájem, a tak obsadili místa z celé poloviny. Vedle domácí češtiny a školitelské angličtiny tak bylo možné se něco přiučit i polsky :).

Tom předvedl skvělý výkon při tříhodinové prezentaci, kdy se navíc ještě přepínal z angličtiny do češtiny. Posluchačům přednesl nepřeberné množství svých zkušeností, odpovídal na dotazy a rozhodně nás naplnil motivací a chutí něco dalšího společně podniknout.

Všichni účastníci, kteří nám poskytli zpětnou vazbu, by na Tomovu přednášku vyrazili opět. Díky tomu usuzujeme, že téma je natolik zajímavé a rozsáhlé, že je pořád co nového objevovat.

Taktéž všichni účastníci, kteří nám odpověděli v dotazníku se zpětnou vazbou, pak Tomovu přednášku hodnotili jako přínosnou.

Pavel Horník a jeho zkušenosti z Walesu

V pátek večer jsme poseděli s Pavlem Horníkem z Rychlebských stezek. Ten nám předal cenné zkušenosti, které získával několik let při výjezdech do Walesu, kde sledoval, jak vznikají, pracují a vyvíjejí se místní biková trail centra.

Proč je trasování tak důležité

To, že se žádné podobné školení u nás nikdy nekonalo, se do jisté míry odrazilo i na očekávání a složení účastníků. Více, než u fyzické stavby trailu se zde projevily rozdíly ve znalostech a zkušenostech, kdy někteří se s principy trasování trailů setkali poprvé, zatímco jiní je již aplikují v různé míře i v praxi a přišli si své znalosti rozšířit.

Je pak pochopitelné, že při takovém složení obecenstva a počtu přes čtyřicet lidí, se ne vždy očekávání všech naplní na 100%. Zpětná vazba však hovoří také čísly, a 70% účastníků zhodnotilo obsah školení podrobný tak akorát v rámci toho, co se dalo během dvou dnů stihnout a jejich očekávání se naplnila. 17% pak průběh hodnotilo jako málo podrobný, zatímco zbylých 13% naopak jako příliš podrobný. Obojí je pro nás velmi cenná zpětná vazba.

Jedním z důvodů, proč jsme školení bez kopání, zaměřené čistě na trasování, uspořádali, je, že určitá část i samotných trailbuilderů trasování poměrně podceňuje a samotné kopání považuje za důležitější. Věřím, že jsme tímto školením napomohli k tomu, že o trasování trailů se sami trailbuildeři budou zajímat ještě více a budou se v něm chtít i nadále zdokonalovat.

Proč? Odpověď je jednoduchá. Špatně vykopaných pár metrů se dá vždy opravit. Špatně natrasovaný celý úsek ale už jen tak nepřenesete na jiné místo a zaděláváte si na pěknou hromádku problémů s provozem trailu.

Trasování a stavba musí jít na cestě za skvělým trailem ruku v ruce, ale stavba je vždy až ten další krok. Nikdy ne první.

IMBA aneb víkend ve znamení učení

Páteční odpoledne jsme strávili několikahodinovou prezentací vysvětlující nutné principy udržitelného trailbuildingu, bez nichž jednoduše není možné stavět dlouhodobě udržitelné traily. A pod pojmem dlouhodobě si opravdu představte hodně dlouho. Krásný příklad uvádějí v této prezentaci i školitelé IMBA, když čerpají inspiraci například ze starých římských cest v Itálii skládaných z kamenů, které jako by tam stály od počátku věků.

Sobota a neděle pak již byly dny v terénu. Předem jsme vybrali s místním trail guru Honzou Rejlem nejvhodnější místo tak, abychom mohli trasovat reálný trail, který se opravdu bude stavět.

Lokalita se nacházela několik minut cesty autem od základny, což bohužel párkrát způsobilo koordinační chaos, než jsme se všichni domluvili. Někteří se odhodlaně dopravovali na kole a ne vždy se jim podařilo dorazit ve správný čas :). Jindy někdo nemohl najít boty, nebo nechal zaparkované auto tak, že jiný nemohl vyjet, takže o zábavu i v tomto směru bylo postaráno, byť se organizátoři snažili všechny přítomné usměrňovat :). Inu, pořád je co zlepšovat.

Dvakrát měř, jednou řež

Během soboty jsme si především vysvětlovali, jak správně pracovat s koridorem pro budoucí trail, jak v praxi rozpoznávat pozitivní a negativní místa, kterým místům je vhodné či dokonce nutné se vyhnout, či jak už při prozkoumávání terénu v této fázi uvažovat nad náročností výstavby na tom kterém místě a tím pádem i potřebnými financemi.

Ukázalo se, že právě toto pro spoustu přítomných bylo něco nového. Jelikož jsme se poznávat správný koridor teprve učili, na některých místech jsme uznali, že to úplně správný koridor není a tak naši práci zachránili zkušení kluci z IMBA, kteří během pár chvil tu pravou trasu našli.

V neděli jsme tak mohli začít trasovat samotný trail bez obavy, že místním stavitelům narostou nové vrásky a tato víkendová práce jim nepřinese užitek v podobě natrasované alespoň části reálného trailu.


Kompletní galerii najdete na našem FACEBOOKU a na profilu Trutnov Trails.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY