IMBA EU summit ve Španělsku

Přestože Španělsko není až tak nám blízká destinace, je evropskou zemí s, mimo jiné, několikaletou zkušeností místní bikové komunity - IMBA España. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zúčastnit summitu IMBA EU a vyrazili jsme za sluníčkem a údajně krásnými traily nedaleko Madridu.

 

Tak a teď vážně. Sluníčko jsme zapoměli někde po cestě, stejně jako doma pedály na testovací bike. Ani jedno z toho ale nebylo primárním cílem naší výpravy a tak nám moc nevadilo, že místo tepla nás přivítal sníh a déšť. Ostatně mírně pochmurný dojem na nás zanechal i samotný summit. V potřebnost evropské organizace ovšem stále věříme. Čtěte dále.

Summit IMBA EU Španělsko, 2014

O čem summit byl a proč jsme na něj jeli

Jsme neziskovka 100% založená na dobrovolnické práci a proto velmi pečlivě přemýšlíme, na co vynaložíme peněžní zdroje, čas i energii. Výlet do Španělska sice zní hezky, ale jsme si vědomi toho, že za stejnou cenu bychom mohli mít např. vytištěné letáčky či dokončený web. Tolik oblíbené fráze jako “biková advokacie”, “zachování přístupu do krajiny” či “mít kde jezdit”, jsou také velmi pěkné a ženou nás v naší práci kupředu. Ale ta práce se sama neudělá.

Od summitu jsme očekávali hlubší porozumění samotné koncepce IMBA EU a v ideálním případě zapojení členských, mnohdy v činnosti velmi inspirativních, organizací do budoucího rozvoje evropského bikingu, ten český samozřejmě nevyjímaje.

Naše očekávání se ukázala jako zřejmě velmi optimistická. Někteří účastníci neobdrželi dopředu žádné dokumenty a bližší informace o programu summitu. Čas, který byl věnován činnosti IMBA EU jako takové, nebyl delší, než sobotní dopoledne. S nadsázkou řečeno, se skoro až nesl v duchu “vše si odhlasujme a budeme se mít rádi”.

Následovalo několik bloků přednášek, organizovaná vyjížďka (nebo volné odpoledne pro ty, kteří si nepřivezli bikové věci) a v neděli opět blok přednášek a odpoledne pak už jen úprk většiny účastníků.

Summit IMBA EU Španělsko, 2014

Proč tedy to mírné rozhořčení v prvních řádcích?

Daleko přínosnější by mohlo být například využití jednoho celého dne pro vytvoření pracovních skupin zaměřených na konkrétní projekty a ponechání přednášek jen na jedno dopoledne. Zcela jistě by z tohoto konceptu vzešly přímo na místě užitečné náměty a možná i budoucí řešení dalšího vývoje a předešlo by se tak jistým faux pas, kdy k nastalým tématům nemohli někteří účastníci být připraveni, neboť o nich dopředu bohužel nevěděli.

Cíle IMBA EU

V cílech organizace je neziskovost, zastřešování národních MTB asociací, biková advokacie, trail building, vzdělávání a rozvoj MTB na evropské úrovni.

Pro rok 2013 byly hlavními prioritami například vybudování udržitelné sítě organizací, podpora vznikajících trail projektů, vzdělávání, průzkumy a marketingová komunikace.

A výsledky?

Vyjmenujme pár: 4 korporátní podporovatelé, 11 nových členských organizací v rámci IMBA EU (včetně ČeMBA), vypracování strategického plánu pro další roky, podání žádosti o evropský grant (bohužel neúspěšné), účast na Eurobike, navázání spolupráce s ECF a Ride Kongress Chur či Yakima start-up grant, který vyhráli naši slovenští sousedé. Tímto jim ještě jednou gratulujeme :). Pozitivně vnímáme i spuštění webových stránek www.imba-europe.org.

Několik dalších projektů, které IMBA EU prezentuje jako výsledky své činnosti, jsou dle nás spíše výsledky celkové platformy IMBA a z velké části především její odnože Trail Solutions, než IMBA EU jako takové. Aby se ale tyto projekty mohly odehrávat na evropské půdě, je k tomu potřeba zázemí a lokální podpora a v tomto zřejmě IMBA EU sehrává svoji roli. Jedná se o organizování trail buildingových školení (v 5-ti evropských zemích v roce 2013, včetně ČR), dvě nová IMBA Ride Centers (ČR a Itálie), či projekt modelových trailů ve Švýcarsku.

Summit IMBA EU Španělsko, 2014

Jak dál

ČeMBA si také prošla začátky, dokonce již 2x :-). Jsme neustále pod dozorem (do jisté míry oprávněným) těch, kteří naši činnost pečlivě sledují a jakékoliv pochybení (ano, i my chybujeme, ale ruku na srdce - jsme lidé a jsme jen dobrovolníci) nám dávají (ne)pěkně najevo. Po několika letech v aktivním jádru ale víme, kolik úsilí a času si vyžadují mnohdy zdánlivě nevýznamné akce jako třeba schůzky na úřadech či s potenciálními partnery. Pokud pak nepřinesou okamžité konkrétní výsledky, ocitáme se na pranýři za to, že naše činnost není vidět.

Právě proto je jedním z našich dlouhodobých cílů zaměstnat někoho, kdo by se stal významnou pomocnou rukou při organizaci akcí, spravování členské základny, propagaci a marketingu.

IMBA EU takového člověka má a my do něj vkládáme své velké naděje. Ne nadarmo je tento člověk z holandské organizace NTFU a má tedy snadnější cestu do Brusselu. Ačkoliv je financování takového zaměstnance, na naše poměry, drahou záležitostí, doufáme, že to přinese v budoucnu své ovoce.

Co z toho plyne pro Čembu

Ačkoliv jsme nehlasovali pro zvolenou výši členských poplatků (pro organizaci se 100-500 členy, tedy i pro Čembu, je to €300/rok a my si myslíme, že se to dá dělat i levněji), věříme, že být členem evropské organizace smysl má a poplatek uhradíme. Tím také ušetříme za členský poplatek v celosvětové IMBA, kde již členství nedavá takový smysl, když jsme členy IMBA EU.

Vidíme několik projektů, které by mohly, a měly být přínosem nejen pro nás. Naším nejdůležitějším cílem je ne dobré, ne lepší, ale skvělé bikování. I přestože jsou podmínky v České republice v současné době poměrně příznivé, situace v několika okolních zemí naznačuje, že tento stav není zaručen trvale. A i kdyby byl, vždy může být lepe, tak proč se nesnažit o bikový ráj?

A abychom tedy jen nedávali do pléna nekonkrétní plány, zde je několik projektů, v nichž bychom se rádi angažovali:

  • pokračovat v pořádání trail buildingových školení s IMBA Trail Solutions
  • navázání spolupráce alespoň s některými organizacemi, od kterých můžeme získat mnoho inspirativních podnětů
  • účastnit se přípravy a následného provedení evropského, ale zároveň národního, MTB průzkumu, který by měl vytvořit ucelenější obrázek o chování, potřebách a přáních bikerů


Jelikož se na svět snažíme dívat střízlivě, a víme, že i náš den má pouze 24 hodin, tyto plány se nám prozatím zdají dostatečně konkrétní, abychom byli po dalším summitu schopni zhodnotit jejich úspěšnost a přínos.

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY