Požadavky tří pilířů cyklistiky

DOPRAVNÍ CYKLISTÉ

 • přesun mezi sídly, do zaměstnání, úřadů a škol, ale i za zábavou a do rekreačních zón
 • požadavek rychlého a minimálně namáhavého přesunu
 • trasa nejkratší možnou cestou
 • dopravně bezpečná trasa
 • povrch cesty musí umožňovat efektivní přesun, v extravilánu není nezbytně nutné užít asfalt
 • možnost bezpečného uložení kola
 • další doprovodné služby zpravidla nejsou požadovány

CYKLOTURISTÉ

 • přesun mezi turistickými zajímavostmi, přírodními a kulturními památkami, sídly a ubytovacími zařízeními
 • trasy by měly umožňovat návrat k výchozímu bodu, nebo k fungující veřejné dopravě spolehlivě přepravující kola
 • požadavek atraktivního, turisticky zajímavého prostředí, výhledy, zajímavá místa
 • profil může být náročnější, pokud vede k turisticky zajímavém místům
 • požadavek informací o prostředí a zajímavostech
 • povrch cesty je lepší volit blízký přírodě, aby nenarušoval povahu turistického zážitku
 • požadavek na stravovací a další doprovodné služby podél cesty

TERÉNNÍ CYKLISTÉ

 • cílem přesunu není dostat se z místa na místo, ale radost z pohybu v přírodním prostředí
 • požadavek na vizuálně a pohybově pestré přírodní stezky a cesty
 • kombinace aktivního pohybu spojená s atraktivním přírodním prostředím, zajímavými místy a výhledy
 • trasa vedena je především za účelem požitku z jízdy, měla by však propojovat zajímavé lokality
 • profil trasy může plně využít všech možností krajiny
 • povrch vždy přírodě přírodě blízký, pestré a členité vedení stezky a různé varianty obtížnosti cest, podobně jako u sjezdového lyžování
 • požadavek na stravovací a další doprovodné služby ve výchozích bodech a přirozených místech odpočinku

 
dopravní cyklistika
cykloturistika
terénní cyklistika
rychlost a efektivnost přesunu
++
0
- až --
nenáročný výškový profil trasy
++
- až +
- až --
přírodní povrch cesty
– až 0
0 až +
++
hravost a pestrost cesty
0 až +
++
tradiční turistické cíle ––
++
0 až +
lesní a krajinný zážitek
- až ++
++
fyzická náročnost ––
- až +
0 až ++
nároky na techniku ovládaní kola ––
- až +
- až ++
legenda: –– vůbec nevyžaduje; – nevyžaduje; 0 neutrální; + vyžaduje; ++ nutně vyžaduje


 

Autoři: Hana Hermová a Petr Slavík

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY