Manuál legální terénní cyklistiky v sousedních zemích

Slovensko

Podmínky pro terénní cyklistiku upravuje lesní zákon novelizovaný v roce 2007. Nešťastná formulace zákona umožňuje celou řadu protichůdných výkladů — krajní interpretace předkládají, že cyklisté mohou jen na 4 metry široké zpevněné lesní cesty či naopak, že mohou jezdit všude mimo volný terén. Obecně je mezi slovenskými cyklisty respektován výklad, že terénní cyklisté mohou na lesní cesty a značené trasy, za které lze považovat jakoukoliv trasu vyznačenou v lese (tedy i značky klubu turistů). Za dobu platnosti novely zákona není znám případ soudního sporu, který by určil výklad zákona. V případě chráněných území platí podobné podmínky a doporučení jako v případě výše uvedeného Česka.

Rakousko

Do rakouských lesů, které jsou ze ¾ v soukromých rukou, je zákonem garantován volný vstup. Pro terénní cyklistiku je legálně možné používat pouze vyznačené cyklostezky a MTB stezky. Využití lesních cest (Forststrasse) a privátních stezek je zakázáno. Rekreační využití, do kterého spadá i jízda na horském kole, vyžaduje povolení vlastníka. Rozsah legálních možností terénní cyklistiky v chráněných územích není jednotný. Pro konkrétní informace je vhodné kontaktovat turistickou centrálu oblasti či spolkové země.

Polsko

Polský lesní zákon vychází v oblasti přístupu do lesa z jiných principů než jsme zvyklí. Výslovně totiž hovoří pouze o veřejné přístupnosti lesů ve vlastnictví státu. V případě soukromého vlastnictví může jeho majitel vstup veřejnosti zakázat. Tento zákaz nepodléhá úřednímu schválení a vlastník lesa při jeho vyhlášení není povinen uvádět žádné důvody. Soukromý les v Polsku je tudíž obecně přístupný pouze do okamžiku, než jeho vlastník volný vstup nevyloučí. Obecně lze říci, že terénní cyklistika je na územích bez statutu ochrany legální na lesních cestách a stezkách. Cyklistika je zákázána v národních parcích, rezervacích a zvláště chráněných územích, pokud cesta není pro cyklisty výslovně povolena odpovědným orgánem. V chráněných územích odpovídajících našim CHKO je bajkování na lesních cestách a stezkách povoleno.

Německo

Základní pravidla užívání lesů občany obsahuje zejména spolkový lesní zákon a zákon o ochraně přírody a péči o krajinu. Stejně jako u nás je i v Německu les volně přístupný na vlastní nebezpečí. Spolkový lesní zákon tak cyklistům povoluje přístup na silnice a cesty, zároveň však uvádí, že konkrétní pravidla stanoví jednotlivé spolkové země, čímž se celá situace řádně zamotává. Podrobný rozpis právních mantinelů legálního bajkování v jednotlivých spolkových zemích naleznete na webu německé bajkerské organizace DIMB.


Zdroje: Lesnická práce (Mgr. dr. ing. Martin Flora), Bikemagazin.sk (Ing. Ivan Olšina, JUDr. Gabriel Havrilla), Rakouská národní turistická centrála (Ing. Petra Macháčková), BikeBoard.pl, www.dimb.de

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY