Certifikace ČSKS

(Český systém kvality služeb)

Český systém kvality služeb pomáhá ke zvyšování kvality ve službách v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.

Organizace, které se do systému zapojí a projdou úspěšnou certifikací, získají značku „Q“. Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka a znamená záruku certifikované kvality služeb.

Systém je tedy vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji, a které mají zájem posilovat své postavení na trhu.

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD). Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílejí vybrané profesní asociace, a to stanovením technických předpokladů kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému.

Jak to funguje?

Organizace se rozhodne vstoupit do Českého systému kvality služeb a zaregistruje se na webových stránkách www.csks.cz. Vyšle svého zástupce na školení Trenéra kvality, který po jeho absolvování vypracuje elektronickou žádost a zašle ji k posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum. Pakliže je vše v pořádku, udělí Specializované pracoviště organizaci certifikát, který je platný po dobu 3 let. Každý rok je pouze třeba provést povinnou roční aktualizaci.

Certifikace I. stupně

Trenér kvality I. stupně za organizaci vyplní elektronickou dokumentaci. Tím se rozumí, že zpracuje vizi, týmový závazek, proces, jeho kroky a plán opatření. Dokumentaci následně posoudí Hodnotitelské centrum, které v případě kladného vyhodnocení udělí organizaci Certifikát kvality I. stupně.

Certifikace II. stupně

Postup pro udělení certifikátu II. stupně se od I. stupně odlišuje tím, že organizace kromě vyplnění elektronické dokumentace navíc realizuje dotazníkové šetření. Hodnotitelské centrum souběžně s tímto šetřením provede tzv. mystery shopping. Trenér kvality II. stupně na základě závěrečné zprávy z dotazníkového šetření a mystery shoppingu vypracuje plán opatření. Celou dokumentaci následně Hodnotitelské centrum posoudí a v případě kladného vyhodnocení udělí organizaci Certifikát kvality II. stupně.

Všechny certifikované subjekty jsou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sluzbyQ.cz, které jsou propagovány v rámci marketingové kampaně na podporu značky Q.

Máte zájem o certifikaci?

Navštivte webové stránky www.csks.cz, na kterých najdete veškeré doplňující informace. Zájemcům o certifikaci i certifikovaným organizacím jsou k dispozici regionální koordinátoři ČSKS, kteří kromě realizace školení poskytují i metodickou podporu.

Technický předpoklad kvality pro sektor terénní cyklistiky

Organizace ze sektoru terénní cyklistiky, která má zájem o certifikaci v Českém systému kvality služeb, bude muset od 1. 1. 2018 splňovat tzv. technický předpoklad kvality. Jedná se o kritérium, které stanovuje Česká Mountainbiková Asociace. Při vstupu do Českého systému kvality služeb se tedy organizace musí prokázat platným certifikátem kvality podle klasifikace areálů pro terénní cyklistiku, který asociace vydává.

Certifikaci mohou získat provozovatelé Trailů a/nebo Areálů pro terénní cyklistiku, a to na základě žádosti podané na sekretariát České Mountainbikové Asociace. Po provedení kontroly oficiálním kontrolorem asociace a splnění všech podmínek vztahujících se k certifikaci bude žadateli udělen certifikát. Společně s certifikátem žadatel obdrží i tzv. klasifikační znaky, kterými je povinen označit jednotlivé traily. Platnost certifikátu je 2 roky.

  

Podrobné informace o klasifikaci najdete zde (PDF, cca 800 kB).

ˆ

 

Partneři a sponzoři ČEMBY